Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-17

Ny parkering anläggs tillfälligt i kvarteret Rödbro

Tillfällig parkering anläggs på Rödbro

Det är nu klart att det blir en tillfällig parkering på Rödbrotomten vid Knutpunkten.

– Vi beräknar att den ska vara i drift inom en månad, säger gatuingenjör Ulrika Bergman.

I höstas lämnade Moderaterna in en motion med förslaget om att en tillfällig parkering skulle anläggas på Rödbrotomten, området mellan Knutpunkten och Johanssonska huset.

– Det behövs fler parkeringar i centrum särskilt när de försvinner i kvarteren Teatern, Västra Falun och på Hälsingtorget på grund av ombyggnationer. Rödbro är lätt att hitta till även för den som inte är Falubo. Att anlägga en parkering på Rödbro är en servicetillgång, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

I förra veckan valde kommunfullmäktige att bifalla motionen.

– Åtgärden med att iordningsställa parkeringsytan kommer att samordnas med Falu P:s olika önskemål. Vi beräknar att parkeringen ska vara i drift inom en månad. I dagsläget går det inte att säga något om hur många parkeringsplatser den kommer att innehålla, säger Ulrika Bergman.

Sidan uppdaterad 2017-05-17