Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-21

Flextrafik med bussar ska införas i Falu tätort

Kommunen vill införa flextrafik i tätorten

Falu kommun vill nu införa så kallad flextrafik i tätorten. I första hand ska äldre och funktionshindrade kunna beställa en buss från en hållplats nära sin egen bostad under lågtrafik dagtid.

För ett år sedan gjordes kollektivtrafiken om i Falu tätort, vilket bland annat fick till följd att linjer/sträckor med lågt resande och snirkliga färdvägar försvann.

Exempelvis togs ”Mjuka linjen” bort på grund av höga kostnader och lågt användande.

Nu vill Falu kommun införa flextrafik i tätorten.

Flextrafik innebär att resenären ringer och beställer sin resa, måndag-lördag klockan 10.00-14.00, och att resan utgår från närmsta hållplats.

Nya hållplatser införs

För att täcka större delen av tätorten kommer nya hållplatser att införas.

–Tanken är att det ska skapas en ganska finmaskigt nätverk av hållplatser så att den som vill åka ska kunna kliva på nära hemmet. Flextrafiken är tänkt att ersätta den tidigare servicelinjen ”Mjuka linjen”, men kommer att kunna betjäna betydligt fler resenärer än så, då trafiken inte är bunden till ett fåtal förutbestämda linjesträckningar. Större delen av Falu tätort kommer att kunna täckas in, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott tog vid sitt senaste sammanträde ett beslut, som innebär att utskottet nu tagit ställning till att införa Flextrafik enligt den modell Dalatrafik har föreslagit.

Ärendet skickas till Region Dalarna

Frågan ska också behandlas i kommunstyrelsen och därefter skickas ärendet vidare till Region Dalana, som i egenskap av kollektivtrafikmyndighet fattar det slutliga beslutet.

Införandet av Flextrafik har aktualiserats genom medborgarförslag och andra yttringar som önskat att ”Mjuka-linjen-konceptet” ska återupptas.

Sidan uppdaterad 2017-09-21