Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-12-12

Michael Ahnfeldt vid Årummet

Nu öppnas Å-rummet för biltrafik

Arbetet startade i mars. Knappt nio månader senare var den första etappen av Å-rummet klar till en kostnad av cirka 17,3 miljoner kronor. Nu är gatorna öppnade även för biltrafik.

- Vi lyckades hålla den tidsplan som var uppsatt, trots att det under resans gång tillkom större ledningsarbeten som egentligen skulle ha varit klara när själva arbetet med Å-rummet startade, säger projektingenjör Michael Ahnfeldt nöjt.

Myntgatan, Stigaregatan, Falugatan och Östra Hamngatan är de gator som på olika sätt har byggts om i den första etappen av Å-rummet.

Gatorna har fått ny stenläggning, speciella cykelstråk har skapats liksom gångfartsområden, gång- och cykelvägar har blivit mer avskilda från övrig trafik, bänkar i mängder har kommit på plats, nya träd har planterats och bättre möjligheter för uteserveringar har skapats. Alla kan nog vara överens om att miljön blivit betydligt vackrare.

- Det känns bra att en omfattande medborgardialog efter ett par år nu kan landa i ett konkret resultat. Min känsla är att projektet från att ha varit ifrågasatt av en del utifrån ekonomisk och trafiksynpunkt nu omfamnas och uppskattas av de allra flesta. Ofta är det så att det bli enklare att ta till sig saker när det finns på plats, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Medborgardialog med många önskemål

Bygget av nya Å-rummet startade visserligen i år, men en omfattande medborgardialog om vad Å-rummet egentligen borde innehålla gjordes redan för flera år sedan.

Det var väldigt många Falubor som ville vara med i dialogen och påverka det framtida resultatet.

Hur många av Falubornas önskemål/idéer har blivit till verklighet?

- En hel del, men långtifrån allt, naturligtvis. Det fanns klara önskemål om att få bort buss- och biltrafiken från centrum. Busstrafiken är borta, men något bilfritt centrum har vi inte. Jag tror inte heller någon skulle acceptera detta fullt ut, säger Michael Ahnfeldt och fortsätter:

- Platser att vara på, fler sittytor, mera grönska, fler träd, bättre förhållanden för cyklister och gångtrafikanter, är några av de önskemål vi har uppfyllt. Östra Hamngatan är väl den gata som genomgått den största förändringen, och den ligger också närmast ån.

- I nästa etapp kan vi förhoppningsvis förverkliga önskemålen om bryggor och fontäner i Faluån, säger Jonny Gahnshag.

Sju parkeringar har också skapats på Falugatan. Ett beslut som många haft funderingar kring.

- Parkeringarna är ett resultat av ett flexibelt tänkande, men också en kompromiss mellan medborgarnas, fastighetsägarnas och handlarnas olika synpunkter. Det innebär alltså att det blir parkeringar, men bara under perioden oktober-april. Under sommarmånaderna när folkliv och uteserveringar förtjänar mer plats får bilarna maka på sig, säger Jonny Gahnshag.

Kostnaden för etapp 1

Etapp 1 är avslutad. Kostnaden för utförandentreprenaden gällande investeringen i själva Å-rummet kommer att landa på cirka 17,3 miljoner kronor. Men kommunen har även lagt 1,5 miljoner kronor på att göra nödvändiga förbättringsarbeten på Falubron.

Projekteringen av etapp 2 kommer att inledas under 2018. Men när själva utförandearbetena kommer att starta går inte att säga något om i nuläget.

- Det beror lite på när Diös tänker göra sin ombyggnation av Bergströms galleria. Innan den är klar, påbörjar vi inga gatuarbeten, säger Michael Ahnfeldt.

- I dagsläget har knapp 20 miljoner investerats och inkluderar man etapp 2 framför Bergströms Galleria blir det ytterligare 7-8 miljoner. Ursprungliga budgeten låg på 35 miljoner, men både omprioriteringar i projektet och politiska beslut har reducerat summan, säger Jonny Gahnshag.

Läs mer om årummet och vad som gäller i området

Sidan uppdaterad 2017-12-12