Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-12-28

Bilar på Tiskenparkeringen en vinterdag

Tiskenparkeringens in- och utfarter ändras

Trafiksäkerheten på Tiskenparkeringen är i dagsläget inte bra och måste bli bättre. Falu kommun väljer därför att på försök, från och med den 2 januari 2018, dela in parkeringen i tre olika delar med separerade infartsmöjligheter.

– Vi har haft återkommande incidenter på parkeringen. Tillsammans med driftsentreprenörer och parkeringsvakter har vi kommit fram till att trafiksäkerhetsriskerna är allt för stora. Kommunen väljer därför att agera innan eventuella olyckor inträffar, säger trafikingenjör Jens Ståbi.

Det betyder också att möjligheten till genomfart mellan Korsnäsvägen och Strandvägen försvinner.

– Det är många som haft åsikter om den lösningen redan från början. Vi har kunnat konstatera att en för hög andel bilister bara åker igenom parkeringen och att hastigheten varit alldeles för hög ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Jens Ståbi och fortsätter:

– På en parkering ska du kunna känna dig trygg och inte behöva anpassa dig till genomfartstrafik, när du kliver ur bilen.

Flygbild över Tiskenparkeringen med de olika parkeringarna utmärkta i röd och grön färg

Förändringen innebär att Tiskenparkeringen kommer att delas in i tre olika delar.

Från Korsnäsvägen kommer den som parkerar att kunna nå mittendelen av parkeringen som är grönmarkerad på bilden. Det handlar om totalt 85 parkeringsplatser.

Från Strandvägen kommer den som parkerar att kunna åka in på den östra och västra delen av parkeringen, som på bilden är rödmarkerad. Den västra delen har 85 parkeringsplatser och den östra, mot järnvägsstationen till, har 207.

– Vi gör det här försöket av trafiksäkerhetsskäl. Under 2018 kommer sedan en utvärdering att göras, innan ett slutligt beslut fattas i frågan, slutar Jens Ståbi.

Sidan uppdaterad 2017-12-28