Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-01-19

Elbil

Falu kommun går över till fossilfria fordon

Falu kommun gör nu en storsatsning på sin bilpark genom att övergå till enbart fossilfria fordon. Bytet till elbilar kommer att ske löpande när befintliga hyresavtal går ut för respektive kommunbil.

Det är utifrån det beslutade miljöprogrammet 2020 som omställningen nu görs till att kommunen inom en snar framtid ska ha en fossilfri bilflotta. I dag är andelen elbilar väldigt liten.

- Vi tar nu tag i de krav som ställts, och har därför redan tagit ett beslut om att inte inleda eller delta i en ny upphandling för fossildrivna fordon. Nuvarande ramavtal går ut i maj 2018. Framöver kommer vi i första hand att använda oss av befintliga personbilsavtal på elbilar och el- och ladd-hybrider, miljövänliga alternativ, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

Eftersom kommunen hyr hela sin bilpark kommer ett utbyte att ske när respektive hyresavtal går ut. Det gör också att ingen investeringskostnad kommer att behövas läggas på bilbytena, utan det är bara driften som påverkas.

Ett antal aktiviteter kommer att genomföras för att bilbytet ska gå så smidigt som möjligt att genomföra. Arbetet med att gå igenom bilbehov och behov av bilmodell för varje förvaltning har redan inletts.

Laddningsstationer ska sättas upp

En inventering av behov av leveranspunkter för drivmedel och laddningsstationer har initierats tillsammans med bland annat Falu energi & vatten AB (FEV).

- Vi kommer att behöva ladda våra fordon på ett enkelt sätt och laddningsstationer kommer därför att sättas upp på strategiska platser vid kommunens olika fastigheter, säger Lars Ringsby.

Naturvårdsverket har ett stöd som kallas Klimatklivet, och där kommer Falu kommun att söka pengar för att finansiera delar av investeringen gällande uppsättningen av nya laddningsstationer.

- Stödet kan uppgå till max 50 procent av investeringen för en normalladdare. Man kan söka pengar fyra gånger per år, säger Lars Ringsby.

Kommunalrådet Susanne Norberg (S) säger så här om att kommunen nu arbetar hårt och snabbt för att skapa en fossilfri bilpark:

- Jag ser det som en långsiktigt hållbar utveckling för Falu kommun.

Sidan uppdaterad 2018-01-19