Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-02-15

Bussar

Kollektivtrafiken drabbas av besparingar

Det kommer att göras besparingar på 4 miljoner kronor i Faluns kollektivtrafik. Den informationen har Dalatrafik nu delgett Falu kommun.

Meningen från Dalatrafiks sida är att den största delen av besparingen ska hämtas hem genom effektiviseringar av landsbygdstrafiken.

- Vi i Falu kommun bestämmer inte över det som ska göras. Men mitt intryck av Dalatrafiks presentation är att det hela kan ske utan större olägenheter för resenärerna, och jag hoppas också att det blir så i praktiken. Jag ser det som mycket viktigt att det blir en bra dialog mellan kommunen och Dalatrafik i det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Den 1 januari i år gick Dalatrafik över från att vara ett bolag ägt gemensamt av landstinget och dalakommunerna, till att bli en förvaltning i landstingets regi.

I praktiken innebär det att kommunerna inte längre betalar Dalatrafik för att bedriva sin verksamhet, utan finansieringen sker via landstingsskatten.

Den politiska ledningen av kollektivtrafiken har flyttats över till en nämnd inom landstinget.

Verksamheten underfinansierad

- Genom den överenskommelse som gjordes i samband med beslutet om skatteväxling så är verksamheten underfinansierad och ett länsövergripande effektiviserings- och sparprogram kommer att genomföras, säger Joakim Storck.

I samband med att kommunstyrelsens utvecklingsutskott hade sitt sammanträde tidigare i veckan, så fanns representanter från Dalatrafik på plats för att informera om hur effektiviseringar- och besparingar kommer att slå mot just Falun.

- Läget nu är att Falun inte har någon beslutanderätt i de här frågorna utan besparingen görs på uppdrag av landstingets kollektivtrafiknämnd. Landstinget har gett Dalatrafik i uppdrag att spara 4 miljoner kronor på landsbygdstrafiken i Falu kommun, och den informationen har vi nu fått ta emot, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2018-02-15