Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-03-21

Snöröjning

Tar tillbaka kontrollen över snöröjningen

Avtalet med nuvarande gatudriftentreprenör kommer att avslutas. Lösningen kan i stället bli att Falu kommun själva sköter administration och upphandlingar med de underentreprenörer som fysiskt ska sköta gatuunderhåll inklusive snöröjning i Falun i framtiden.

Vinterväghållningen har varit en återkommande punkt på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden de senaste månaderna.

Den här gången handlade mycket av diskussionen om vem eller vilka som ska sköta gatuunderhållet, inklusive snöröjning, när avtalet med nuvarande entreprenör går ut i juli.

- Det är ingen hemlighet att vi inte är nöjda med den nuvarande entreprenören, och att vi inte kan tänka oss att fortsätta ha det så här. Istället har valt att titta på vilka andra alternativ som finns, säger nämndordförande Kenneth Wåhlberg.

I egen regi

Nämnden valde vid dagens sammanträde att ta ett inriktningsbeslut att arbeta för att driva gatunderhåll och snöröjning med eget funktionsansvar.

Något som innebär att kommunen själv kommer att upphandla driften i mindre separata entreprenader och med egen styrning, ledning och uppföljning.

- På det sättet får vi en bättre kontroll och styrning över verksamheten men även en ökad flexibilitet. I slutändan blir resultatet bättre, vilket är till gagn för alla Falubor, säger Kenneth Wåhlberg.

Senast den 1 april ska det formella beslutet tas om vilket alternativ ska gälla. För att klara av nämndens alternativ kommer egna resurser för planering/styrning/ledning att behöva rekryteras.

- Det handlar om två, tre personer som helst ska finnas på plats efter sommaren. Upphandlingar med de entreprenörer som ska utföra arbetet måste också göras snabbt, säger Kenneth Wåhlberg.

Reserverade sig mot beslutet

Falupartiet, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet och ville istället upphandla en ny entreprenör med betydligt strängare krav.

Nämnden beslutade också att uppdra till förvaltningen att påskynda bortforsling av snö och därmed ta i anspråk de resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.

- Nu vill vi en gång för alla få bort snön som påverkar framkomligheten och tillgängligheten på våra gator och vägar, säger Kenneth Wåhlberg.

Sidan uppdaterad 2018-03-21