Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-04-11

Rekordmånga ärenden, kopplade till snöröjningen, har kommit in till Falu kommun

En tuff vinter har gjort att Faluborna haft synpunkter på hur kommunen skött snöröjningen.

Rekordmånga ärenden har kommit in

Under vintersäsongen har det kommit in 1 800 ärenden till Falu kommun, som på ett eller annat sätt rört åsikter om vinterväghållningen och halkbekämpningen. Samtliga ärenden är genomgångna och noterade, men på grund av den stora anstormningen kommer inte en återkoppling att kunna göras till alla som har begärt detta.

Vintern i Falun har varit den tuffaste på många år. Något som också har visat sig på kommunens gator och vägar, där stora snömängder och halka ställt till det.

Många Falubor har också reagerat genom att höra av sig till kommunen, där man framfört sitt ärende om dåligt plogade vägar, stora snövallar i korsningar eller att det varit väldigt halt.

- På förekommen anledning har vi haft stora problem med att upprätthålla en godtagbar vinterväghållning. Vi var inte dimensionerade vare sig resursmässigt eller ekonomiskt för den här typen av vinter. Jag har därför full förståelse för att Faluborna varit engagerade i frågan och kommit in med mängder av synpunkter och klagomål, som vi har tagit till oss och försökt lösa. Vi gör nu en utvärdering av den gångna säsongen och ser över i vilken omfattning vi behöver förbereda oss för liknande vintrar, säger Nicklas Karlsson, avdelningschef för trafik- och mark.

Rekordmånga ärenden

Den speciella vintersituationen har gjort att ärenden kopplade till vinterväghållningen, som kommit in till Kontaktcenter eller via andra kontaktvägar, varit rekordmånga.

Hela 1 800 ärenden har kommit in, många dessutom med en önskan om en återkoppling från kommunens sida.

- Vi har gått igenom samtliga ärenden och även gjort en intern uppföljning på dem. Men däremot kommer vi på grund av tidsskäl, och att ärenden inte längre är relevanta, att inte göra en återkoppling till alla som har begärt detta, säger Nicklas Karlsson.

Även om en hård prioritering skulle göras av ärendena, räknar de ansvariga med att det skulle ta flera veckor till innan alla fått den begärda återkopplingen.

Många kan ses som avklarade

Många av de aktuella ärendena kan också ses som avklarade, då snöhögar och vallar försvunnit för länge sedan. Under den senaste månaden har kommunen lagt stora resurser på att röja bort snö från gator och vägar.

- Vi märker att det nu börjar lugna ner sig tack vare de insatser vi gör och har gjort på slutet, samtidigt som våren börjar göra sig påmind. Att då sätta sig ner då och börja återkoppla om snöhögar och vallar som för länge sen har försvunnit känns inte relevant, säger Nicklas Karlsson och fortsätter:

- Men som sagt, vi går igenom alla inkomna ärenden och prioriterat och planerar in åtgärder där vi anser att behoven fortfarande finns. Återkoppling kommer att ske i sådana prioriterade fall.

Sidan uppdaterad 2018-04-11