Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-04-18

Nu ska grus och sand bort från gator och vägar

Nu ska 4 500 ton grus och sand sopas bort

Nu har kommunens entreprenör startat arbetet med att få bort allt grus och sand på gator och vägar. Drygt 4 500 ton halkbekämpningsmaterial har använts i vinter.

- Just nu är det främst på gång- och cykelvägar samt i stadskärnan som upptagningen pågår. Därefter tas bostadsområdena, vi startar i centrum och jobbar oss sedan vidare utåt mot ytterområdena, säger Ulrika Bergman, driftledare gata, på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vintern i Falun var tuff med mycket snö och halka.

Närmare 4 500 ton halkbekämpningsmaterial har använts i vinter.

- Vilket är ganska normalt, då vi haft flera kallperioder men inte så många temperaturväxlingar runt nollan som genererat fler åtgärder och mer material, säger Ulrika Bergman.

Vad händer med gruset och sanden som sopas upp?

- Det körs till Falu återvinningscentral på Ingarvet för vidare hantering.

Ligger det mycket snö kvar på gator som ska sopas?

- Det varierar, men många gator har mycket snö kvar fortfarande.

Hur många maskiner kommer att användas?

-Totalt handlar det om sju maskiner, men antalet maskiner som är igång samtidigt varierar beroende på vilka gator eller gång- och cykelvägar som körs.

Vad beräknas sopningen kosta? Hur ligger budgeten för vinterväghållning totalt sett till?

- Cirka en miljon kronor. Det är inte sandupptagningen som spräcker budgeten för vinterväghållningen, utan det är snöbortforslingen.

Gatudriftentreprenören har egentligen på sig till 15 maj att färdigställa upptagningen av sand och grus. Kommer det att vara möjligt?

-Nej, vårt ordinarie slutdatum kommer inte att hålla på grund av kvarvarande snö. Någon veckas försening blir det troligtvis, slutar Ulrika Bergman.

Mer om kommunens vinterväghållning finns här.

Sidan uppdaterad 2018-04-18