Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-04-26

Skylt avspärrad gång- och cykelväg vid Kvarnparken

Avspärrat vid Kvarnparken

Respektera avspärrningar och vårfloden

Flera gång- och cykelvägar är avspärrade på grund av vårfloden och vi har höga flöden och nivåer i våra vattendrag. Vägar och kanter kan spolas bort och ramlar man i det strömmande vattnet så är det svårt att ta sig upp. Det är heller ingen lekplats för barn.

– Vi vill gå ut med en uppmaning till folk att respektera avspärrningarna och inte låta barn leka vid det forsande vattnet. Avspärrningarna finns där för en orsak och det är för att skydda människor på ställen där exempelvis gatan kan bli bortspolad, säger Jan-Åke Holmdahl, vattensamordnare och tf säkerhetschef.

I Falu kommuns vattendrag pågår vårfloden för fullt och kommer att göra så flera veckor framåt, även om flödena på många ställen nu minskar.

Vi väntar också fortfarande på fjällvattnet ner till Runn som kan orsaka översvämning, och trycka upp vatten i Tisken och Faluån.

Vägar och broar kan få skador när vattnet drar sig tillbaka

När vattnet sjunker undan från vägbankar och broar så kan det orsaka erosionsskador och stora hål i vägbanan. Det handlar främst om mindre vägar på landsbygden men kan även inträffa på större vägar.

Ser du någon skada på vägar orsakad av vårfloden så får du gärna höra av dig till kommunen. På telefonnummer 023-823 45länk till annan webbplats kan du ställa frågor och lämna tips så länge vårfloden pågår.

Mer information om vårfloden, frågor och svar och aktuell prognos.

Sidan uppdaterad 2018-04-30