Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-05-22

Asfaltering i centrala Falun

Asfaltering av centrala gator är i full gång

Nu är de stora beläggningsarbetena i gång. Flera gator i centrala Falun berörs.

Falu kommun kommer att lägga 12,9 miljoner kronor på beläggningsarbeten i centrala Falun de närmaste veckorna.

Den stora genomfartsleden Gruvgatan är redan färdigasfalterad liksom Källviksvägen (Tallenleden).

På både Gruvgatan och Källviksvägen har entreprenören NCC använt sig av dubbla läggare under asfalteringen (se bilden).

- Det är inget nytt sätt på större trafikverksvägar, men lite ovanligt på kommunala gator. Fördelen är att det inte blir någon skarv, man lägger varmt i varmt. Förhoppningsvis håller gatan längre när vi slipper skarv, säger gatuingenjör Anders Bäck på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Går allt som det ska kommer Trotzgatan att köras med en läggare redan i natt och i morgon natt kommer två läggare att göra klart Svärdsjögatan.

Sidan uppdaterad 2018-05-22