Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2019-08-08

Bild från en av busshållplatserna

Busshållplatser avstängda vid ombyggnation

Busshållplatserna Hälsinggården E16 och Hälsingberg E16 kommer vara avstängda 12 augusti till 4 oktober. Detta gör att busslinje 152 kommer få en annan sträckning.

För att det ska bli en bättre och säkrare miljö för både busstrafikanter och cyklister, så kommer busshållplatsen vid Melkers - Hälsinggården E16 - att byggas om. Under den här tiden så kommer alltså både den här hållplatsen och hållplatsen intill - Hälsingberg E16 - att vara avstängda.

Annan sträckning för buss 152

Detta gör att busslinje 152, med riktning Knutpunkten Falun och Borlänge/Skräddarbacken, kommer att få en annan sträckning under den här perioden. Bussen kommer inte att trafikera de berörda busshållplatserna under byggtiden.

Enligt Dalatrafik så kommer buss 152 att - efter hållplats Klingvägen - åka rakt i rondellen mot Humlebacken och fortsätta via Tryckerivägen, innan den åter svänger upp på E16 och angör ordinarie linjesträckning.

Berör även gång- och cykelväg

Under byggtiden kommer flexhållplatserna Humlebacken på Hälsingbergsvägen och Melkers på tryckerivägen, att användas som ordinarie hållplatser.

Byggprojektet innebär också att den ordinarie gång- och cykelvägen vid Melkers kommer att vara avstängd och att gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.

Sidan uppdaterad 2019-08-09