Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2020-08-21

Svärdsjögatan med bilar och gående

Gång- och cykelbana längs Svärdsjögatan stängs av

På grund av grävningar för fjärrvärme och fjärrkyla till bland annat lasarettet och högskolan, så stängs nu ett parti av gång- och cykelbanan på Svärdsjögatans norra sida.

Avstängningen gäller 24 augusti till den 30 oktober, från Vasagatan till ovanför Linnévägen.

Cyklister hänvisas via Parkgatan, Dahls väg och Stadsparken samt till tvärgatorna på Svärdsjögatans norra sida. Gående hänvisas till gångbanan på södra sidan av Svärdsjögatan.

Vänligen respektera avspärrningar och följ hänvisningsskyltarna. Se karta här:

Karta som visar avstängd gång- och cykelbana och alternativa vägar.
Sidan uppdaterad 2020-10-27