Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2014-08-28

Arbete vid järnvägsstationen

Skiss över området med parkeringsytor och gångpassager, som det kommer att se ut under etapp 3.

Arbetet utökas vid järnvägsstationen

Måndagen den 1 september startar ytterligare arbeten vid järnvägsstationen i Falun. Det är etapp 3 som drar igång vilket bland annat innebär att torgytor utanför järnvägsstationen och bussterminalen samt gång- och cykelvägar börjar att byggas.

Med anledning av bygget kommer Promenaden mellan Korsnäsvägen och järnvägsstationen att stängas för biltrafik från och med den 1 september. In- och utfart till järnvägsstationen kommer då endast att kunna ske via Södra Stationsgatan, vägen mellan Max och Magasinet. Området framför järnvägsstationen kommer också att vara avstängt. För gång- och cykeltrafik kommer det att finnas en tillfällig väg öster om Grycksbobanan, mot Tullkammarhuset och Max. Långtidsparkeringen kommer också att stängas den 1 september men vi hoppas på att kunna öppna den igen inom två månader. En tillfällig långtidsparkering kommer att finnas mellan Magasinet och Korsnäsvägen. Korttidsparkering och plats för att hämta och lämna resenärer kommer att finnas mellan Grycksbobanan och Magasinet, där kommer också taxi och ersättningsbussar att hålla till. Utrymmet på stationsområdet kommer att vara begränsat under en tid men vi hoppas på överseende och uppmanar till att visa hänsyn. Arbetena beräknas vara klara i februari 2015.

Sidan uppdaterad 2014-12-29