Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hög med sand.

Nu sopas sanden upp!

Nu har vår entreprenör, NCC Roads, börjat ta upp vinterns halkbekämpning på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Totalt ska 4 500 ton sand, grus och stenflis sopas upp.

När sopas gruset upp på din gata?

Upptagningen av sand, grus och stenflis ska vara avklarad senast den 31 maj. Vår förhoppning är dock att det går betydligt snabbare.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och sopar även gång- och cykelvägarna. På tur står sedan Gamla Herrgården, Elsborg och Östanfors. Därefter arbetar sig sopmaskinerna ut från centrum. Sist blir det sandupptagning i ytterområdena.

Gemensamt ansvar

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna! Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet och även ta hand om gruset du sopar upp. 

Respektera även parkeringsreglerna så att vi kan sopa upp gruset på gatan.

Hur tar vi hand om det som sopas upp?

Allt material som sopas upp transporteras till jordbearbetningsanläggningen på Ingarvet.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens entreprenör NCC Roads, telefon 070-352 43 90.

Sidan uppdaterad 2015-04-01