Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på skylt om röjningen i Hagaparken.

Dags för uppfräschning av Hagaparken, uppdaterad version

Under vecka 21, 18 till 22 maj, börjar vi röja och gallra bland träd och buskar i parken. I första skedet tar vi ner en hel del av de stora träden. Vi räknar med att vara klara i mitten av juni månad. Längre fram kommer vi även gallra bort sly. Målet på sikt är att återskapa parkkänslan i parken.

Viktigt! Av säkerhetsskäl får du inte vistas i parken under pågående arbete.

Därför städar vi i parken

Kanske tycker du det är mysigt när det är lite vildvuxet och att våra åtgärder förstör din park. Det finns flera skäl till att vi tar bort träden och städar i parken. Dels är många av träden gamla och de riskerar helt enkelt att falla ner och skada någon. Dessutom vill vi få in mer ljus för att göra parken till en tryggare plats att vistas i och passera.

Hagaparken ska vara en trygg och trevlig plats

Vårt mål är att på sikt återskapa parkkänslan i parken. Vi vill att parken ska vara en trevlig plats för både lek, promenader och avkoppling.

Det första steget, som pågår den närmaste månaden, är att ta bort träd och buskar och städa bort sly. Dessa åtgärder kommer att göra parken öppnare och ljusare, vilket i sin tur ger mer livskraft åt den växtlighet som finns kvar och en rikare flora med fler örter.

Nästa steg är att göra Hagaparken mer varierad genom att skapa olika rum i parken, där varje rum eller område får sin karaktär och växtlighet. Med olika vegetationstyper som följer årstidsväxlingarna kommer parken alltid ha något intressant att erbjuda dig som besökare. Detta arbete kommer fortgå under kommande år.

Flygbild över Hagaparken.

Visionsbild – tankar kring vegetationens utformning

1. Genom röjning och gallring ökar ljusinsläppet vid den lilla bäcken bredvid Sveagatan, vilket ger möjlighet att plantera nya, blommande buskar och perenner i anslutning till vattendraget.

2. Befintlig öppen grön yta.

3. Vildvuxen lövskog som består av bland annat stora aspar och hassel. Skogen glesas ur för att bevara hasselsnåren och få in fler blommande arter i form av buskar, träd och örter, som exempelvis hägg och vitsippa.

4. Trevligare entré som möter besökaren.

5. Skogen som många barn leker i görs säkrare genom att dåliga träd tas bort. Skogen glesas också ur, detta resulterar i en ljusare, öppnare och tryggare plats.

6. Befintlig lekplats.

7. I parkens övre del bildar tallarna en grön pelarsal.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta oss på Falu kommun, telefon 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2015-05-20