Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-24

Vägskada

Våren är här - med nya vägskador

Årets vinter med varierande temperaturer runt noll-strecket, har inneburit att så kallade potthål lätt uppstår i kommunens gator.

– Vår entreprenör har en kontinuerlig tillsyn av våra gator och vägar, och utför behövliga åtgärder när vädret så tillåter, säger Nicklas Karlsson, kommunens trafik- och markchef.

De första skadorna som uppstår på en väg eller gata är sprickor och krackelerad yta.

Potthål bildas genom att vatten tränger ner i dessa sprickor och sväller när det fryser till is. Det bundna stenmaterialet släpper då och potthål bildas.

När detta upprepas med minus- och plusgrader om vartannat kan processen påskyndas.

Ett potthål kan bildas på mycket kort tid och är svåra att förebygga.

– Nya potthål och sprickor uppträder oftast på vårkanten när tjälen går ur marken. När snön och isen försvinner från gatorna, så upptäcker också många bilister groparna som har bildats, säger Nicklas Karlsson.

Många hör av sig

Det är också många Falubor som redan hört av sig till kommunen och rapporterat in skador av olika slag på gator och vägar.

– Vår entreprenör har en kontinuerlig tillsyn av våra gator och vägar. De värsta områdena förs in för vidare åtgärd i vårt beläggningsprogram. Då handlar det om att asfaltera om hela gator, säger Nicklas Karlsson och fortsätter:

– Men vår entreprenör gör förstås även löpande reparationer. Men just nu är det svårt att få materialet att fästa. När vi kommer in i april och får ett mer stadigvarande väder med värme, kan vi få till mer permanenta lagningar.

 

Sidan uppdaterad 2017-03-24