Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-31

Gångfartsområde Falugatan

Gångfartsområde på Falugatan

Mellan 31 mars och 18 juni kommer Falugatan att vara gångfartsområde. Från den 19 juni stängs gatan för ombyggnation.

På Falugatan gäller sedan tidigare förbud mot motordrivet fordon. Vissa fordon har dock rätt att köra på sträckan, men de måste utöver förbudet, även förhålla sig till reglerna för gångfartsområde.

Det kommer att finnas flera uteserveringar efter de aktuella gatorna och urnor med blommor kommer ytterligare att förstärka gångfartsområdet.

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Skylt gångfartsområde
Sidan uppdaterad 2017-03-31