Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafikplanering

Trafikplaneringen är en viktig del av stadsbyggandet. Trafikplaneringen omfattar alla trafikslag; gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Strategisk planering av kollektivtrafik, både regionalt och lokalt, liksom trafiksäkerhetsarbete är viktiga dimensioner. Kommunikation, information och påverkansarbete kring trafiken är också viktiga insatser.

Trafikstrategi

I trafikstrategin presenteras vision, mål och strategier för trafiken i Falu kommun.

Ladda ner Falu kommuns trafikstategiPDF

Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att bidra till kommunens mål om att fler ska börja cykla samtidigt som cykelolyckorna inte ska öka. Dessutom är cykelplanen ett planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering.

CykelplanPDF

Sidan uppdaterad 2018-08-06