Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafikplanering

Trafikplaneringen är en viktig del av stadsbyggandet och omfattar alla trafikslag; gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Strategisk planering av kollektivtrafik, både regionalt och lokalt, liksom trafiksäkerhetsarbete är viktiga dimensioner. Kommunikation, information och påverkansarbete kring trafiken är också viktiga insatser.

Trafikstrategi

I trafikstrategin presenteras vision, mål och strategier för trafiken i Falu kommun.

Trafikstrategi för Falu kommunPDF

Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att bidra till kommunens mål om att fler ska börja cykla samtidigt som cykelolyckorna inte ska öka. Cykelplanen är både ett åtgärdsprogram och ett planeringsunderlag för Falu kommuns arbete med cykelfrågor.

Cykelplan för Falu kommunPDF

Resvaneundersökning

För att vi ska kunna leva på ett hållbart och klimatsmart sätt behöver vi gå, cykla och åka mer kollektivt. För att se förändringar i resmönster över tid gör vi resvaneundersökningar med jämna mellanrum. Hösten 2018 bad vi 5 000 kommuninvånare att svara på en resvaneundersökning. Av dem svarade 1 422 personer i åldern 16-84 år.

Resvaneundersökning i Falun 2018PDF

Resvaneundersökning i Falun 2018 - kortversionPDF

Resvaneundersökning i Falun 2008PDF

Sidan uppdaterad 2019-05-17