Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sandupptagning och sopning

När vintern är över tar vi upp det som använts för halk­bekämpning på kommunens gator och vägar samt gång- och cykelvägar.

När sopas gruset upp på din gata?

Vanligtvis börjar vi sopa gatorna i början av april månad. Upptagningen av sand, grus och stenflis ska vara klar senast den 31 maj.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga, det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och sopar även gång- och cykel­vägarna.

På tur står sedan Gamla Herrgården, Elsborg och Östanfors. Därefter arbetar sig sopmaskinerna ut från centrum. Sist blir det sandupptagning i bostadsområdena utanför centrum.

Gemensamt ansvar

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna. Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet och även ta hand om gruset du sopar upp. 

Respektera även parkeringsreglerna så att vi kan sopa upp gruset på gatan.

Vad händer med sanden, gruset och stenfliset?

Allt material som sopas upp transporteras till jordbearbetningsanläggningen på Ingarvet.

Felanmälan

Om du upplever fel eller brister kan du göra en Felanmälan till kommunens trafik- och markavdelning.

 

Sidan uppdaterad 2021-03-25