Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sandupptagning och sopning

Aktuellt kring sandupptagning - 190426

  • Gatorna i centrum och huvudcykelstråk är grovsopade. För att finsopa gatorna skulle vi behöva regn eftersom damm är ett stort problem just nu. Därför avvaktar vi väderprognosen.
  • I Varggården, Stenslund, Slätta och Herrhagen är alla gator och gång- och cykelvägar klara.
  • Cykelvägnätet från resecentrum och österut är klart. Cykelvägnätet söderut pågår. Därefter körs cykelvägnätet norrut.
  • Trotzgatan och Svärdsjögatan sopas i kväll, 26 april, med start kl. 18.00.
  • Gatorna i Östanfors, Elsborg och Gamla Herrgården är näst på tur.

När vintern är över tar vi upp halk­bekämpningen på kommunens gator och vägar samt gång- och cykelvägar.

När sopas gruset upp på din gata?

Vanligtvis börjar vi sopa gatorna i början av april månad. Upptagningen av sand, grus och stenflis ska vara klar senast den 31 maj.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga, det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och sopar även gång- och cykel­vägarna. På tur står sedan Gamla Herrgården, Elsborg och Östanfors. Därefter arbetar sig sopmaskinerna ut från centrum. Sist blir det sandupptagning i bostadsområdena utanför centrum.

Gemensamt ansvar

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna! Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet och även ta hand om gruset du sopar upp. 

Respektera även parkeringsreglerna så att vi kan sopa upp gruset på gatan.

Vad händer med sanden, gruset och stenfliset?

Allt material som sopas upp transporteras till jordbearbetningsanläggningen på Ingarvet.

Sidan uppdaterad 2019-04-26