Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Snödagbok - senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning

Här får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. I kartan kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har. I snödagboken får du löpande information om pågående arbete.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster. Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Prioritet 1

 • Heldragen mörkblå linje - Bilvägar
 • Streckad mörkblå linje - Gång- och cykelväg
 • Prickad mörkblå linje - Rekommenderad cykelväg i bilväg

Prioritet 2

 • Heldragen mellanblå linje - Cykelväg
 • Streckad mellanblå linje - Gång- och cykelväg
 • Prickad mellanblå linje - Rekommenderad cykelväg i bilväg

Prioritet 3

 • Ljusblå heldragen linje - Lokalgata

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring
 • Välja vilka lager som du vill se
 • Välja bakgrundskarta
 • Få information om och hjälp med kartan

Kartan uppdateras löpande.

Snödagbok

I snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Vanliga frågor & svar om snöröjning och halkbekämpning

2019-03-13

 • I natt har vi halkbekämpat prionätet A1 i förebyggande syfte före nuvarande snöfall, för att minska risken för fastkörning av snön.
 • Just nu plogar vi prionätet och gång- och cykelnätet: A1, A2, GC1 och GC2. Vi avvaktar vädret när det gäller åtgärder med halkbekämpning prio-/gcnätet och plogning och halkbekämpning på villagator.

2019-02-21

 • Kl. 19.00 börjar vi ploga gång- och cykelvägar och prio vägar. Vi sandar där det finns behov.

2019-02-07

 • Vi har kört bort snö på följande platser under natten: Gruvgatan, Korsnäsvägen (Klabbron-Regementsvägen), Engelbrektsgatan, Myntgatan, Ölandsgatan och Stigaregatan. Totalt ca.190 lastbils lass, 3800 m3.
 • Under dagen idag kör vi bor snö från vändplatser i Varggården, Stenslund samt Lugnet parkeringar. Vi genomför dessutom diverse driftunderhåll.

2019-02-06

 • Under kvällen river vi is vid Uddnäsvägen. Från 19.00 planerar vi att köra bort snö på följande gator: Engelbrektsgatan, Slaggatan, Korsnäsvägen från Regementsgatan till Gruvrondellen samt ev. Sturegatan.

2019-02-05

 • Vi startar snöröjningen runt kl. 15 och börjar då med gång- och cykelvägar och prioriterade vägar, sedan fortsätter vi i villaområden.

2019-02-04

 • Under dagen sandar vi och fortsätter snöröjningen efter snöfallet. Snö körs bort i Elsborg, på Sturegatan och Myntgatan.
 • Under kvällen och natten kör vi bort snö från Svärdsjögatan och Gruvgatan samt Korsnäsvägen mellan Holmtorgsrondellen och Regementsvägen.

2019-01-30

 • Ikväll kl 19.00 kommer vi att börja ta upp snö på följande gator: Hagagatan, Gahns väg, Trotzgatan, Nybrogatan, Engelbrektsgatan, Myntgatan, Östra Hamngatan, Runt kyrkan, Linnevägen, Manhemsvägen och Åsgatan.
 • På följande gator kommer vi att riva is måndag 4 februari kl. 08.00-17.00. Kung Gustafs torg, Bergmästargatan, Sturegatan, Mormorsgatan och Bergshauptmansgatan.

2019-01-23

 • Vi är ute och is river på gatorna: Seminariegatan, Hagagatan, Norra järnvägsgatan, Tegelvägen, Linnevägen, Herrhagsvägen, Lövbergsvägen, Jungfruvägen och Hellbergsväg.

2019-01-17

 • Samtliga enheter är ute under natten och morgonen och åtgärdar alla ytor. Viss körning på lokalgator samt halkbekämpning kommer att fortsätta under dagen.

2019-01-14

 • Under helgen har prio 1 och 2 vägar halkbekämpats med både salt och sand.

2019-01-10

 • Saltning av prionätet innan morgontrafiken.

2019-01-09

 • På fredag 11 januari kommer vi köra bort snö på Galgberget, gatorna Zinkstigen, Blystigen, Silverstigen och Guldstigen. Två lastmaskiner och två lastbilar kommer att användas.
 • På kvällen plogas Tiskenparkeringen.

2019-01-08

 • Plogning av prioritet 1 och 2 gator , gång- och cykelvägar samt gågator i centrum med start 03.00.
 • Plogning av allt när snöfallet slutat ca. 17.00.

2019-01-07

 • I eftermiddag/kväll gör vi en förebyggande saltning inför snöovädret som kommer.
 • I natt plogar vi om det behövs.

2019-01-06

 • Saltning har gjorts på prioriterade gator innan morgontrafiken.

2019-01-04

 • Gång- och cykelvägar halkbekämpas under dagen. Villaområderna halkbekämpas under natten till lördag.

2019-01-03

 • Under natten till fredag kommer gator att saltas.

2018-12-20

 • Gång- och cykelvägar, centrum och prioriterade gator moddplogar vi nu. Till kvällen sker halkbekämpning.

2018-12-19

 • Under kvällen/natten har vi samtliga resurser avseende vinterväghållning ute för att ploga och halkbekämpa de gång- och cykelvägar, gator och parkeringar Falu kommun ansvarar för.
Sidan uppdaterad 2019-03-13