Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Snödagbok

Senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning.

På den här sidan får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. I kartan längst ned på sidan kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har. I Snödagboken får du löpande information om pågående arbete.

Se vanliga frågor på sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Fredag 8 april

 • Plogning av gång-och cykelvägar, prioriterade vägar (A1 och A2) samt centrum. Halkbekämpning av A1 utförs också. Även villagator plogas.

Måndag 4 april

 • Under kvällen kommer prio-vägnätet att saltas. Detta då vi har våta vägbanor och vägtemperaturen visar på minusgrader från kväll till tisdag morgon.

Torsdag 10 mars

 • Igår kväll saltade vi prio-nätet då vi hade våta vägbanor som frös.

Måndag 7 mars

 • Vi är ute och saltar prio, blöta vägbanor och temperaturen faller till minus.

Tisdag 1 mars

 • Kompletterande halkbekämpning på gång- och cykelvägsnätet och på lokalgator med stort behov.
 • Under natten har vi halkbekämpat det prioriterade vägnätet.

Måndag 28 februari

 • Inatt har vi halkbekämpat gång- och cykelvägar.

Lördag 26 februari

 • Halkbekämpning av villagator

Måndag 21 februari

 • Alla resurser är ute hela dagen på plogning tills de är klara. Halkbekämpning sker därefter.

Onsdag 16 februari

 • Fullåtgärd plogning/halkbekämpning. Start kl. 13.00.

Måndag 14 februari

 • Maskinerna kör nu (kl. 12.00) och öppnar upp sina ytor och kommer göra en slutstädning i natt ca kl. 02.00
 • Område B=villa, avvaktar. Just nu ca 4 cm snö (kl.12.00).

Onsdag 9 februari

 • Saltning av prioriterade vägar vid klockan 15.00.
 • Sandning av centrum, GC och parkeringar efter klockan 19.00.

Tisdag 8 februari

 • Saltning av prioriterade vägar.

Måndag 7 februari

 • Halkbekämpning i centrum under morgonen.

Fredag 4 februari

 • Priovägnätet plogas och halkbekämpas, liksom gång- och cykelvägar.

Måndag 31 januari

 • Halkbekämpat alla gång- och cykelvägar samt gator/vägar under söndagen.
 • Då påfrysning skedde snabbt efter att nederbörden avtagit och vi kunde utföra åtgärder, så har regnet i helgen resulterat i en del spårbildning i isen.

Fredag 28 januari

 • I natt har vi plogat och halkbekämpat gång- och cykelvägar, priovägnätet A1 och A2 samt centrum.

Torsdag 27 januari

 • Vi har varit ute och saltat priogator och vägar innan snöfallet som kommer pågå under dagen.

Måndag 24 januari

 • Vi går ut efter klockan 18.00 och saltar prio-nätet, risk för återfrysning. Har kompletteringssandat GC-vägar och centrum under dagen.

Fredag 21 januari

 • Priovägnätet saltades igår kväll då det finns is och snömodd kvar på stora delar.

Torsdag 20 januari

 • Det har varit stökigt och stormigt under kvällen igår och fram till midnatt. Regn och plusgrader skiftade fort över till snö och minusgrader. På många håll i Falun såg vi fort att det är alldeles för lite snö som lagt sig för att plogning ska vara motiverat (det skulle innebära att vi skrapar bort sandlagret). Halka har uppstått då det sker underkylning av blöta och till viss del snöiga vägar.
 • En annan risk som ovädret medfört är vattensamlingar, som kommer att frysa på under kommande dagar. Vägnätens avvattning fungerar inte bra vid regnväder likt detta mitt under vintern då avrinning och rännstensbrunnar kan vara blockerade av is och snö. Därför bildas fort vattenpölar och små översvämningar som kommer att ställa till med mer besvär vid kallväder.
 • Samtliga ytor halkbekämpas. Prioriterade vägnätet plogas även utifrån behov där vi tror att sand/salt inte kommer ge nog effekt. Ovädret efterlämnade olika mängder snö runtom i Falu tätort. Generellt har det kommit mer snö i östra delarna av tätorten, varför just gång- och cykelvägar samt prioriterade vägnätet plogas efter behov just där.

Måndag 17 januari

 • Prioriterade vägnätet saltas under förmiddagen.

Fredag 14 januari

 • Under natten har det regnat och en underkylning har skett. Saltbilarna har åtgärdat priovägnätet från kl. 0300. Under morgonen har samtliga enheter kallats ut för stödsandning utifrån behov. Kala isfläckar och smältvatten fortsätter att skapa problem vid växlande väder.
 • Under morgonen har ca 20 enheter varit ute för att sköta halkbekämpning.

Torsdag 13 januari

 • Under dagen kommer snöarbetet fortsätta med snöslunga på följande platser: Elsborg, Källviksvägen, Sturegatan och Kungsgårdsvägen.

Onsdag 12 januari

 • Gårdagens utlastning av snö har gått bra. Det har lastats ut ca 150 lastbilslass med snö från Faluns gator, vilket motsvarar 3750 m3.

Tisdag 11 januari

 • Klockan 18.00 startar en större utlastning av snö på gator i centrala Falun. Det kommer användas ett större sällskap av fordon.

Tisdag 4 januari

 • Det pågår saltning och halkbekämpning av gårdagens plogade områden.

Söndag 2 januari

 • Det kom ca 12 cm snö under natten och alla resurser jobbade på för att få bort snön från våra vägar.

Fredag 31 decemember

 • Gång- och cykelvägar är plogade och sandade inför nyår.
 • Saltbilar och städmaskiner har varit ute och plogat och halkbekämpat.

Torsdag 30 december

 • Priovägnätet har saltats under natten.

Onsdag 29 december

 • Moddplogning och saltning på priovägnätet genomfördes klockan 12.00.

Tisdag 28 december

 • Under morgonen saltas priovägnätet.
 • Under kvällen plogas priovägnätet, gång- och cykelbanor och centrum. Sandning efter avslutad plogning.
 • Villagator och parkeringar plogas efter klockan 22.00.

Fredag 17 december

 • På morgonen har vi utfört förebyggande halkbekämpningsåtgärder på priovägnätet.

Torsdag 16 december

 • På eftermiddag/kväll kompletteringssandade vi i centrum samt gång- och cykelvägar.

Tisdag 14 december

 • Idag har vi saltat prio-vägnätet och sandning av gång- och cykelvägar samt gågator i centrum pågår.

Måndag 13 december

 • I natt har priovägnätet saltats.

Lördag 11 december

 • Vid 11-tiden påbörjades plogning av villagator och prioriterade gång- och cykelvägar. Efter plogning halkbekämpades samtliga gator.

Fredag 10 december

 • Vid 12-tiden påbörjas plogning av villagator och prioriterade gång- och cykelvägar igen.
 • Plogning på prio-vägnätet, i centrum och på gång- och cykelvägar från 05-tiden på morgonen.

Torsdag 9 december

 • Prio-vägnätet saltades vid 19-tiden på kvällen.

Onsdag 1 December

 • Kollektivtrafikvägnätet samt vägar och gågator i centrum halkbekämpas under natten/morgonen till följd av ett lätt men plötsligt snöfall. Plogning ej aktuellt.
 • GC-vägarna har redan sandningsmaterial som ligger kvar sedan tidigare.

Måndag 29 november

 • Kollektivtrafikvägnätet halkbekämpades tidigt på morgonen.

Tisdag 9 november

 • Prioriterade vägar plogas och halkbekämpas.
 • Gång- och cykelvägar plogas.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster.

Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring (ikon med punktlista)
 • Välja vilka lager som du vill se (ikon med tre fyrkanter på varann)
 • Välja bakgrundskarta (ikon med fyra små fyrkanter)
 • Få information om och hjälp med kartan (ikon med frågetecken)

Kartan uppdateras löpande.

Så visas prioritet av gator

Prioritet 1: Mörkblått

 • Mörkblå heldragen linje (bilvägar)
 • Mörkblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mörkblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 2: Mellanblå

 • Mellanblå heldragen linje (cykelväg)
 • Mellanblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mellanblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 3: Ljusblå

 • Ljusblå heldragen linje (lokalgata)
Sidan uppdaterad 2022-04-08