Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Snödagbok

Senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning.

På den här sidan får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. I kartan längst ned på sidan kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har. I Snödagboken får du löpande information om pågående arbete.

Se vanliga frågor på sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Fredag 12 mars

 • Priovägnät saltas och plogas efter snöfall.

Torsdag 11 mars

 • Priovägnät saltas inför snöfall.

Onsdag 10 mars

 • Priovägnätet saltas till följd av den nederbörd som dragit in under morgonen.

Lördag 20 februari

 • Gång-och cykelvägar sandas.

Fredag 12 februari

 • Vi kommer att halkbekämpa villagator och gång- och cykelvägar runt Tallen och Gruvriset under dagen.

Torsdag 11 februari

 • Vi plogar gång- och cykelvägarna under dagen och halkbekämpar vid behov.

Tisdag 9 februari

 • Vi halkbekämpar A1 (prionätet) i backar, rondeller och korsningar m.m där det är många start/stopp för trafikanterna.

Tisdag 2 februari

 • Sandning sker i bland annat rondeller, backar och 80 km/h-sträckor.

Måndag 25 januari

 • Sandning i centrum.

Söndag 24 januari

 • Under söndagen sandades och saltades priovägnätet.

Lördag 23 januari

 • Moddplogning och halkbekämpning av hela vägnätet där behovet fanns inför påfrysning lördag kväll.
 • Saltningsåtgärder skedde även lördag kväll.

Fredag 22 januari

 • Det prioriterade vägnätet saltas inför snöfallet som ska börja runt lunchtid.

Torsdag 21 januari

 • Det plogas på alla prioriterade vägar och gång- och cykelvägar.
 • Under natten har vi plogat i villaområden, vissa delar pågår ännu.
 • Saltbilarna kör under kvällen, då varning om halka inkommit.
 • Gång- och cykelvägar har sandats.

Onsdag 20 januari

 • Saltning och moddplogning av de prioriterade vägarna.
 • Saltning genomfördes tidig morgon inför snöfallet för att förhindra att snön blir fastkörd.

Tisdag 12 januari

 • Under natten har vi plogat på de prioriterade vägarna, gång- och cykelvägar och villaområden.
 • Vi har haft problem med två av våra maskiner vilket betyder att allt inte har hunnits med, det som är kvar plogas under förmiddagen.
 • Under dagen kommer sandning ske i backar och start/stopp.

Måndag 11 januari

 • Det har snöat rejält i kommunen senaste dygnen och prioriterat just nu är bussgator. Vi öppnar också upp huvudcykelstråken. När snöandet avtar plogas resten av ytorna.

Onsdag 30 december

 • Förebyggande halkbekämpning har utförts på de större vägarna nu på morgonen.
 • Vi inväntar snöfall, vilket kan medföra plogning senare i natt beroende på hur mycket snö som lägger sig.

Onsdag 16 december

 • Saltning under natten inför och under snöfall och snöblandat regn.
 • Plogning eller sandning inte aktuellt under natten, avsmältning kommer att ske under hela dygnet.

Lördag 12 december

 • Det blev en full saltrunda av priovägnätet under kvällen.

Tisdag 1 december

 • Kvällsuppdatering: Under kvällen saltas priovägnätet återigen och en ny sandrunda körs på övriga bilvägnätet p.g.a. att tidigare sandningsmaterial spridits ut av fordonstrafiken och inte räcker till för att stävja halkan. Gågator i centrum sandas även upp. Ingen sandning av gång- och cykelvägar i nuläget då sandningsmaterialet bedöms ligga kvar på vägbanan där det ska vara (drivs inte runt av fordonstrafik).
 • Kompletteringssandning: Järnlinden, Högbo och ett stråk över Myran.
 • Saltning av priovägnät inför morgontrafik pga snöblandat regn och underkylning som tar vid under morgonen. Mest regn.

  Övriga vägnätet är sedan tidigare halkbekämpat med sand. Trots detta kommer det att vara halt på sina ställen, särskilt för fotgängare. Uppmanar till försiktighet.

Torsdag 26 november

 • Under eftermiddag/kväll idag den 26:e sandas övriga vägnätet (som inte ingick i tisdags vid sandning av gc-vägnätet).

  Det prioterade vägnätet saltas också med utgångspunkt i backar, på höjderna och vägar med högre trafikmängder och hastigheter.

Onsdag 11 november

 • Saltning av det prioriterade vägnätet pågår inför kommande snöblandat regn med risk för underkylning.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster.

Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring (ikon med punktlista)
 • Välja vilka lager som du vill se (ikon med tre fyrkanter på varann)
 • Välja bakgrundskarta (ikon med fyra små fyrkanter)
 • Få information om och hjälp med kartan (ikon med frågetecken)

Kartan uppdateras löpande.

Så visas prioritet av gator

Prioritet 1: Mörkblått

 • Mörkblå heldragen linje (bilvägar)
 • Mörkblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mörkblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 2: Mellanblå

 • Mellanblå heldragen linje (cykelväg)
 • Mellanblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mellanblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 3: Ljusblå

 • Ljusblå heldragen linje (lokalgata)
Sidan uppdaterad 2021-03-12