Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Störningar längs Myntgatan från och med vecka 22.

Nytt gång- och cykelstråk ska anläggas längs med Myntgatan, sträckan mellan Strandvägen och Gruvgatan. Under arbetets gång kommer trafiken att omledas och parkeringar att stängas. Omledningarna kan ändras från dag till dag.

Gång- och cykelstråket längs med Myntgatan mellan Strandvägen och Gruvgatan ska breddas. Samtidigt grävs el, opto och fjärrkyla ned och Myntgatan beläggs med nya ytskikt.

För att arbetet ska kunna bedrivas utanför fastigheter längst med Myntgatan kommer vissa omledningar av tillträdesleder att ske. Dessa omledningar kan ändras från dag till dag och vi ber er därför att ha överseende med detta.

Vecka 22 sker rivning och schaktning utanför Teatern. Buller kommer därför att förekomma. Gång- och cykeltrafiken omleds.

Leverans av varor

Om ni får problem med någon av era leveranser på grund av våra
avstängningar, prata med någon på arbetsplatsen så hjälper vi er, alternativt kontakta platschef Magnus, se kontaktuppgifter nedan.

Fortsatta störningar

Störningar som fortsätter framöver: Infart/utfart till lastkaj vid Dalateatern kommer att påverkas men kan hållas öppen. Parkeringar utanför Focus är stängda. Parkeringar längst med Myntgatan är stängda.

Vecka 23 sker schaktning och förläggning av kabelstråk.

Frågor

Vid frågor kontakta NCC: arbetsledare Frida Pettersson, 079-072 73 28 (semester v.22-25), platschef Magnus Dahlström, 076-125 13 17 (semester v.28-31)

Se fler störningar och avbrott

Se alla störningar och avbrott på landningssidan Störningar och avbrott.

Sidan uppdaterad 2021-05-31