Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Läroverksparken

Läroverksparken

Läroverksparken anlades 1867 som en botanisk trädgård att använda i naturkunskapsundervisningen. Flera av de träd som då planterades finns ännu kvar i parken, däribland de mäktiga silverlönnarna. Läroverksparken spelar idag en mycket viktig roll som stadspark i centrum. Parken ligger vid Trotzgatan - Kristinegatan, i anslutning till Kristinegymnasiet.

Parken har utvecklats genom åren

Under årens lopp har Läroverksparken genomgått många förändringar. 2015 renoverades parken i syfte att återskapa dess karaktär som botanisk park. Nya perennrabatter skapades utmed mittgången. Inspiration till växtvalet hämtades från gamla växtlistor från parkens allra första tid.

Under 2017-2018 skapades en ny kryddträdgård i parkens nordöstra del och nya buskar och träd planterades. Kryddträdgården är stenlagd för att öka tillgängligheten.

Sidan uppdaterad 2019-09-26