Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falugatan

Årummet

Vi har byggt om delar av årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Vi har öppnat upp staden mot ån och skapat plats för mötet.

Området som har byggts om är Falugatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd samt delar av Stigaregatan och Myntgatan. Ombyggnationen har pågått mellan juni till november 2017.

Vad har byggts om?

Gatorna har fått ny stenläggning och speciella cykelstråk har skapats liksom gångfartsområden. Gång- och cykelvägar har blivit mer avskilda från övrig trafik. Många nya bänkar har kommit på plats, nya träd har planterats och bättre möjligheter för uteserveringar har skapats.

Vad gäller i nya årummet?

Efter ombyggnationen gäller lite andra regler i området. Bland annat har ett gångfartsområde skapats vilket innebär att du som bilförare har väjningsplikt mot både gående och cyklister. Här kan du läsa vad som gäller på varje gata och för cykeltråk och gångfartsområde.

Sidan uppdaterad 2018-04-09