Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skylt vägarbete

Pågående vägarbeten

Gatu- och vägarbeten kan medföra begränsad tillgänglighet för dig som trafikant. Det kan därför vara bra att känna till var det grävs och var vi planerar att bygga om. Här finns information om de större väg- och gatuarbeten som pågår just nu.

Gångbro i Korsnäs ersätts med ny

Bytet av gång- och cykelbron på Masugnsholmen har påbörjats. Tyvärr har vi stött på hinder i planeringsarbetet för pålningen. Detta innebär att vi drabbats av försening mot tidplan och det är därför arbetena stått still en period.

Nu har dock pålar och övriga ståldelar till den nya gång- och cykelbron beställts och vi väntar på leverans av dessa. Arbetena beräknas starta på plats igen v 33 och färdigställande beräknas till senare delen av hösten 2019.

Engelbrektsgatan avstängd

Engelbrektsgatan, mellan Gruvgatan och Stigaregatan kommer att vara avstängd 5 juli mellan kl. 06.30 och 17.00 samt från 8 juli kl.06.30 till 11 juli kl. 16.00. Avstängningen beror på byggarbeten i området.

Cirkulationsplats avstängd

Cirkulationsplasen vid Surbrunnshagen, korsningen Kungsgårdsvägen, Surbrunnsvägen och Kaserngården, kommer att vara avstängd från 6 augusti till 27 september. Vatten och avlopp ska läggas om.

Sidan uppdaterad 2019-07-04