Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skylt vägarbete

Pågående vägarbeten

Gatu- och vägarbeten kan medföra begränsad tillgänglighet för dig som trafikant. Det kan därför vara bra att känna till var det grävs och var vi planerar att bygga om. Här finns information om de större väg- och gatuarbeten som pågår just nu.

Gångbro i Korsnäs ersätts med ny

Bytet av gång- och cykelbron på Masugnsholmen har påbörjats. Tyvärr har vi stött på hinder i planeringsarbetet för pålningen. Detta innebär att vi drabbats av försening mot tidplan och det är därför arbetena stått still en period.

Nu har dock pålar och övriga ståldelar till den nya gång- och cykelbron beställts och vi väntar på leverans av dessa. Arbetena beräknas starta på plats igen v 33 och färdigställande beräknas till senare delen av hösten 2019.

Cirkulationsplats avstängd

Cirkulationsplatsen vid Surbrunnshagen, korsningen Kungsgårdsvägen, Surbrunnsvägen och Kaserngården, kommer att vara avstängd från 6 augusti till och med 4 oktober. Vatten och avlopp ska läggas om.

Kompanivägen avstängd

Kompanivägen, mellan Surbrunnsvägen och Stallgränd kommer att vara avstängd mellan 17 september kl. 9.00 och 27 september kl. 16.00. Vatten- och avloppsarbeten ska genomföras.

Britsarvsvägen avstängd

Britsarvsvägen 9-24 kommer att vara avstängd mellan den 26 augusti till 22 november på grund av vatten- och avloppsarbeten.

Engelbrektsgatan avstängd

Engelbrektsgatan 20-24, mellan Stigaregatan och Gruvgatan kommer att vara avstängd 2 september till och med kl 16.00 28 februari 2020. OBS! Förlängd tid! Avstängningen beror på husbyggnation i området.

Begränsad framkomlighet på Åsgatan

Mellan den 28 augusti och 27 september kommer det vara begränsad framkomlighet på Åsgatan, mellan Nybrogatan och Stadshusgränd. Ett körfält kommer att vara avstängt. Trafik i sydöstlig riktning har väjningsplikt mot mötande fordon.

Kungsgårdsvägen avstängd

Mellan den 7 och 25 oktober kommer Kungsgårdsvägen att vara avstängd på grund av vatten- och avloppsarbeten.

Sturegatan avstängd

Med anledning av markarbete kommer Sturegatan vara avstängd vid järnvägsövergången vid Mormorsgatan mellan 7 oktober kl 22.00 och 9 oktober kl 06.00.

Norra Järnvägsgatan avstängd

På grund av vatten- och avloppsarbeten kommer Norra Järnvägsgatan, vid Söderbaumska skolan, att vara avstängd mellan den 11 november kl 07.00 och den 18 november kl 16.00.

Kungsgårdsvägen avstängd

På grund av vatten- och avloppsarbeten kommer Kungsgårdsvägen att vara avstängd, på en sträcka mellan Surbrunnsvägen och Gammelvägen, mellan den 4 november kl 07.00 och den 22 november kl 13.00.

Britsarvsvägen avstängd

Med anledning av vatten- och avloppsarbeten kommer Britsarvsvägen vid korsningen med Seminariegatan att vara avstängd från och med den 4 november till och med den 22 november.

Östra Hamngatan avstängd

Med anledning av arbete på fastighet kommer Östra Hamngatan att vara avstängd kl 8.00-16.00 den 19 och 20 november på en sträcka av 30 m från korsningen med Falugatan mot Fisktorget.

Lugnetvägen avstängd

Lugnetvägen, vid Lugnethallen, kommer att vara avstängd från 15 december 2019 kl 07.00 till och med 30 september 2022 kl 16:00, med anledning av badhusbygge.

Norra Järnvägsgatan avstängd

Vatten- och avloppsarbetet längs Norra Järnvägsgatan är ännu inte klart. Därför kommer vägen att vara avstängd mellan Trädgårdsgränd och Britsarvsvägen den 22 november kl 16.00 till och med den 27 november kl 16.00.

Krontallsvägen avstängd

En sträcka på Krontallsvägen kommer att vara avstängd mellan 2 december kl 07.00 till och med 6 december kl 16.00.

Slaggatan avstängd

Med anledning av julskyltning kommer Slaggatan att vara avstängd för motortrafik, förutom för moped klass 2, mellan Kung Gustafs torg och Stadshusgränd, 1 december klockan 08.00 till klockan 19.00.

Sidan uppdaterad 2019-11-26