Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skylt vägarbete

Pågående vägarbeten

Gatu- och vägarbeten kan medföra begränsad tillgänglighet för dig som trafikant. Det kan därför vara bra att känna till var det grävs och var vi planerar att bygga om. Här finns information om de större väg- och gatuarbeten som pågår just nu.

Gångbro i Korsnäs ersätts med ny

Bytet av gång- och cykelbron på Masugnsholmen har påbörjats. Tyvärr har vi stött på hinder i planeringsarbetet för pålningen. Detta innebär att vi drabbats av försening mot tidplan och det är därför arbetena stått still en period.

Nu har dock pålar och övriga ståldelar till den nya gång- och cykelbron beställts och vi väntar på leverans av dessa. Arbetena beräknas starta på plats igen v 33 och färdigställande beräknas till senare delen av hösten 2019.

Cirkulationsplats avstängd

Cirkulationsplatsen vid Surbrunnshagen, korsningen Kungsgårdsvägen, Surbrunnsvägen och Kaserngården, kommer att vara avstängd från 6 augusti till 27 september. Vatten och avlopp ska läggas om.

Gång- och cykelväg avstängd bakom Tiskens vårdcentral

Vi ska avverka träd och behöver därför stänga av gång- och cykelvägen bakom Tiskens vårdcentral mellan den 19 och 31 augusti.

Britsarvsvägen avstängd

Britsarvsvägen 9-24 kommer att vara avstängd mellan den 26 augusti till 22 november på grund av vatten- och avloppsarbeten.

Engelbrektsgatan avstängd

Engelbrektsgatan 20-24, mellan Stigaregatan och Gruvgatan kommer att vara avstängd 2 september till och med 29 november. Avstängningen beror på husbyggnation i området.

Begränsad framkomlighet på Åsgatan

Mellan den 28 augusti och 27 september kommer det vara begränsad framkomlighet på Åsgatan, mellan Nybrogatan och Stadshusgränd. Ett körfält kommer att vara avstängt. Trafik i sydöstlig riktning har väjningsplikt mot mötande fordon.

Sidan uppdaterad 2019-08-30