Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkeringstillstånd för miljöfordon

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014 att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Falu kommun. Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt i en dom att kommuner inte kan särbehandla ägare till miljöbilar när det gäller parkeringsavgifter. Redan utfärdade parkeringstillstånd, enligt de gamla reglerna, gäller tills de går ut.

Regler för redan utfärdade tillstånd

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där annan än Falu P förvaltar/övervakar marken. Ansvarig för förvaltning och övervakning anges på informations­tavlor vid infarten till respektive parkering.

Parkeringstillståndet medger inte undantag från de lokala trafikföreskrifterna (t.ex. ska angivna tidsbegränsningar för parkering följas) eller trafikförordningen 1998:1276.

Parkeringstillståndet består av en p-skiva. Ankomsttiden markeras på klockan och p-skivan placeras i bilens vindruta väl synlig utifrån. P-skivan gäller endast i original. Förlorad p-skiva ska polisanmälas.

Vid ägarbyte ska parkeringstillståndet återsändas till Falu kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun.

Om p-skivan missbrukas kan parkeringstillståndet återkallas.

Sidan uppdaterad 2017-06-27