Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övergångsställe med cyklister gående och bilar. Foto Ulf Palm

Trafikregler, hastighet och säkerhet

Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller tar dig fram på annat sätt är säkerheten viktig för dig - men även för dina medtrafikanter. Som bilist ökar du din och andras säkerhet i trafiken genom att exempelvis hålla hastigheten, hålla avstånd till framförvarande fordon och aldrig köra onykter eller påverkad av medicin. Andra enkla åtgärder för att öka trafiksäkerheten är att använda cykelhjälm när du cyklar, bilbälte när du åker bil och använda reflex då det är mörkt ute.

Tänk också på att det är först i tioårsåldern som barn kan koppla trafikregler, trafikförhållanden och andra trafikanters beteende till sin egen förmåga.

Kommunens trafiksäkerhetsarbete

Falu kommun jobbar kontinuerligt med att göra trafikmiljön i Falun så säker som möjlig för alla trafikanter.

Trafikstrategi

2012 antog kommunfullmäktige en trafikstrategi som innehåller en vision för trafiken fram till år 2030. Trafikstrategin visar hur vi vill att trafikmiljön i kommunen ska utvecklas de kommande åren.

Faluns trafikstrategi för Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsprogram

I mars 2020 antog kommunfullmäktige Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort, som är en fördjupning av trafikstrategin. Programmet pekar ut inriktningen på kommunens trafiksäkerhetsarbete och innehåller mål och strategier samt en beskrivning av olyckor på kommunens gator och vägar under perioden 2013 till 2017. En handlingsplan kommer också att tas fram som ska innehålla åtgärder kopplade till programmets strategiska områden och bidra till att uppnå målen.

Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om trafiksäkerhet och trafikregler

Trafikföreskrifter

Generella trafikregler som är grundreglerna för hur man ska uppträda i trafiken och som gäller i hela landet, både på vägar och terräng, finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Exempel på en sådan bestämmelse är den så kallade högerregeln. Dessa regler gäller alltså även då det inte finns något uppsatt vägmärke.

Utöver dessa generella regler finns även lokala regler som beslutas av kommunerna inom tättbebyggt område och av länsstyrelserna utanför tättbebyggt område. Dessa regler kallas lokala trafikföreskrifter, LTF. Väjningsplikt eller stopplikt är exempel på lokala trafikföreskrifter, då dessa är undantag från den generella högerregeln.

Samtliga trafikföreskrifter, generella som lokala, finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT. Databasen är öppen för alla och finns på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Moderna GPS:er hämtar sin information från nationella vägdatabasen, NVDB, där en del lokala trafikföreskrifter är hämtade från RDT. Om det till exempel råder genomfartsförbud på en viss sträcka ska GPS:en lägga om rutten via en annan väg. Det är dock inte alltid det blir helt rätt utan föraren ska i första hand följa uppsatta vägmärken.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-04-29