Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nya hastigheter inom Falu kommuns tätorter

Under 2020 får åtta tätorter på landsbygden - Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Svärdsjö, Sågmyra och Vika - nya hastighetsgränser på sina vägar. Sundborn får vänta till att de nya gång- och cykelvägarna färdigställts längs Ramsnäsvägen.

Förändringarna av hastighetsgränserna gäller både kommunens, enskilda och Trafikverkets vägar. Det är nämligen kommunen som bestämmer vilka hastighetsgränser som ska gälla inom tätbebyggt område.

Allmänheten har haft möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget. Ni som har skickat in synpunkter med kontaktuppgifter kommer att få svar under juni 2019.

Kartan visar nuvarande och föreslagna hastigheter

I kartan nedan kan du se de hastighetsgränser som gäller idag och förslaget om nya hastighetsgränser. Så här fungerar kartan:

  • Varje ort har en egen flik, numrerad från 1 till 9. Ändra ort genom att klicka på pilen i den blå cirkeln.
  • Hastighetsgränserna är utmärkta med olika färger, som du ser i teckenförklaringen.
  • Om du drar strecket som går lodrätt över kartan åt höger så ser du de befintliga hastigheterna. För du strecket åt vänster ser du de föreslagna nya hastighetsgränserna.
  • Du kan zooma in och ut i kartan med + och -.
Sidan uppdaterad 2019-05-21