Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

väghållning & snöröjning ulf palm

Väghållning och snöröjning

Här hittar du information om snöröjning, sandning, sopning och städning av gator, trottoarer med mera.

Hör gärna av dig om du har funderingar kring väghållning och snöröjning

Har du frågor eller synpunkter kring väghållningen på kommunens vägar, främst i Falu tätort, kontakta Falu kommun via e-post kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00.

Vart vänder jag mig när kontaktcenter är stängt?

Vid brådskande ärenden utanför kontaktcenters öppettider, vänligen ring vårt beredskapsnummer 023-830 02.

Exempel på brådskande ärenden är:

  • Föremål i gaturummet som utgör ett direkt hinder eller trafikfara
  • Påkörda smådjur
  • Glaskross efter olycka eller påkörningar
  • Träd över väg
  • Oljespill
  • Igensatta rännstensbrunnar
  • Potthål eller annan skada i asfaltsbeläggningen som utgör tydlig trafikfara och som kan ge upphov till skador

Trafikverkets vägar, kontakta Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Vägföreningsvägar/vägsamfälligheter, kontakta lokal vägförening.

Vid ärenden som avser fara för hälsa, liv, egendom eller pågående brott, ring 112. Vid icke akuta situationer kan du kontakta polisen på 114 14.

Sidan uppdaterad 2018-08-09