Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vinterväg med en bil som passerar. Foto: Trons.

Snöröjning och halkbekämpning

Vi är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun – kommunen, Trafikverket, entreprenörer, gemensamhetsanläggningar och inte minst du som fastighetsägare med flera. Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där kollektivtrafiken kör och gång- och cykelvägar är prioriterade. Falu centrum har också hög prioritet eftersom det är mycket trafik där.

Vi är redo!

Kommunens beredskap för snöröjning och halkbekämpning börjar 1 oktober och pågår till 30 april. När vi snöröjer kan det bildas snövallar vid övergångsställen och infarter. Men vi plogar så att snövallarna ska bli så små och få som möjligt. Vi anlitar Skanska Asfalt och Betong AB för att utföra jobbet.

Enligt SMHI:s statistik snöar det normalt 15 gånger under en säsong och varje gång kommer det mellan åtta och tolv centimeter snö. Det är dock sällan vintrarna håller sig till det normala. Vi har beredskap med 20-talet fordon som kan rycka ut vid ett snöfall. Men när det kommer mycket snö på en gång kan vi få problem att hinna med att snöröja överallt. Det kan ta upp till ett dygn innan alla gator och gång- och cykelvägar har plogats.

Gatorna där kollektivtrafiken kör och gatorna i centrum blir snöröjda vid fyra cm snödjup. Vid halka ska Skanska Asfalt och Betong åtgärda detta inom fyra timmar.

Gång- och cykelvägarna blir snöröjda vid fyra cm snödjup. Vid halka ska Skanska Asfalt och Betong åtgärda detta inom fyra timmar.

Bostadsgator blir snöröjda vid sju cm snödjup. Vid halka ska Skanska Asfalt och Betong åtgärda detta inom 24 timmar.

Prioriteringskarta vid snöröjningPDF

Delat ansvar

Falu Kommun ansvarar för kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar.

Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen.

I kommunens ytterområden är det vägföreningar som sköter väghållningen.

Fastighetsägarna ansvarar för att gångbanorna utanför tomten skottas och sandas (gäller inom detaljplanelagt område). I den lokala ordningsstadgan kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare. Tänk på din sophämtare, brevbärare och ditt tidningsbud. Skotta bort snön och sanda gärna runt postlådan och sopkärlet. Var också uppmärksam på att den snö som du skottar på tomten inte får läggas ut på gatan eller på plogvallen. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv som fastighetsägare bekosta bortforsling till kommunens snötipp i Främby med infart från Källviksvägen.

OrdningsstadganPDF

Hämta sand

På Ingarvsvägen 9 i Falun, innanför grindarna till höger, kan du på dagtid måndag–fredag hämta sand, max. två hinkar, kostnadsfritt. Ta med hinkar och skyffel. 

Hör gärna av dig om du har funderingar kring snöröjning

Har du frågor eller synpunkter kring vinterväghållningen på kommunens vägar, främst i Falu tätort, kontakta Falu kommun via e-post kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00 alternativt kommunens gatudriftentreprenör Skanska Asfalt och Betong, telefon 070-374 78 22.

Trafikverkets vägar, kontakta Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Vägföreningsvägar/vägsamfälligheter, kontakta lokal vägförening.

Sidan uppdaterad 2017-06-27