Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Nu ska gator och vägar sopas rena

Nästa vecka startar arbetet på allvar med att få bort allt grus och sand på kommunens gator och vägar. Drygt 5000 ton halkbekämpningsmedel ska sopas upp.

– Vi har redan utfört en del sopning i centrum och på gång- och cykelvägar. Detta för att minska riskerna med rullgrus sett till att det varit stora mängder halkbekämpningsmaterial utlagt. Men nästa vecka drar vi i gång det stora artilleriet, säger Ulrika Bergman, driftledare gata.

Under vecka 16 drar alltså huvudarbetet igång med att få bort all sand och grus från gator och vägar. Ett digert arbete väntar då 5000 ton sand och grus ska sopas upp.

– Vi börjar på prioriterade gång- och cykelvägar och i centrum. Därefter fortsätter åtgärderna på villagator, geografiskt sett ut från centrum. Sandupptagningen kommer att pågå tills den 31 maj om det skulle behövas, säger Ulrika Bergman.

Varför börjar ni upptagningen först under vecka 16?

– Det behöver vara plusgrader under större delen av dygnet för att vi ska kunna göra arbetet, då vatten används för dammbindningens skull i samband med sopningen.

Hur många maskiner kommer att användas?

– 11 stycken maskinenheter kommer att vara igång.

Vad kommer det hela att kosta?

– Vi har beräknat kostnaden till cirka en miljon kronor, säger Ulrika Bergman.

Gruset och sanden som sopas upp körs till Falu återvinningscentral på Ingarvet för vidare hantering.

Här kan du läsa mer om sopning och sandupptagning

Sidan uppdaterad 2019-04-16