Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Sand på gatan

Den snöfattiga vintern gör att kommunen sopar upp sand och grus från gatorna.

Snöfattig vinter - då kör sopmaskinerna

Just nu upplever vi vintern annorlunda. Snön håller sig borta och på Faluns gator är det i stället sopmaskinerna som mest är i farten för att ta upp sand och grus.

– Gruset och sanden ska tas upp förr eller senare. Nu har vi haft en möjlighet att ta upp sand och grus som vi snabbt kan återanvända. Men det gör också att mängden som ska tas upp till våren blir mindre, vilket underlättar vårt arbete då, säger Nicklas Karlsson, chef för trafik- och mark.

Vinterväghållningen vintern 19/20 har gått på relativ sparlåga, om man jämför med hur det såg ut föregående vinter.

– Vi har inte haft så mycket snö, vädret har varit varmt för årstiden, men däremot har halkbekämpningen varit relativt omfattande. Blöta gator ger gärna halka, säger Nicklas Karlsson.

Sopmaskinerna är igång

I väntan på plogbilarna, har Faluborna i stället få se sopmaskinerna fara omkring på vissa av Faluns gator.

– Vi kommer troligen behöva köra ytorna igen till våren. Men om vi till exempel får en sen vår kommer vi att spara tid på de här åtgärderna. Mängden material som ska upp påverkar åtgärdstiden i stor utsträckning, säger Nicklas Karlsson.

Under några veckor har den nuvarande sand- och grusupptagningen pågått.

– Vi vill undvika att få grus- och sand på grönytor. Ligger det drivor med grus och sand kvar, så är det lätt att det hamnar på grönytor och privata ytor, om snön kommer och vi tvingas ut och ploga, säger Nicklas Karlsson och fortsätter:

– Sedan är det också så att får vi upp sanden och gruset snabbt, kan vi återanvända materialet utan att vi behöver göra någon större bearbetning av det. Ligger det kvar länge, bildas det småpartiklar och en större bearbetning behöver göras. En annan anledning till att vi tar upp sanden nu är också att vi undviker att stora mängder av gruset rinner ner i våra dagvattenbrunnar, när den eventuellt stora snösmältningen drar igång. Viss upptagning gör vi också av säkerhetsskäl.

Kommer ni att sopa alla gator och alla gång- och cykelvägar nu?

– Nej det har vi inte resurser till. Upptagningen nu ska framförallt ses som en bonusåtgärd.

Har det milda vädret gjort att ni spar en massa pengar på vinterväghållningen?

– Prognosen för 2019 höll ända in i mål. Året började snörikt och slutade snöfattigt. För 2020 spar vi så klart in lite pengar på januari, men vintern är långtifrån över än. Vi förutsätter att det kan komma snö i stora mängder under både februari och mars.

Hur kommer det annorlunda vintervädret att slå mot gatu- och vägnätet?

– Vi kan nog räkna med att vi får ökade kostnader gällande åtgärder av beläggningsskador. Nu ligger vi bättre till med underhållet jämfört med hur det såg ut för tre år sedan, men med ett omväxlande väder som bjuder på varmt-kallt-vatten så kommer vi att få beläggningsskador. Vi är förberedda på det, slutar Nicklas Karlsson.

Sidan uppdaterad 2020-01-28