Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Korsnäsvägen, rondell och en grå bil som kör igenom.

Del av Korsnäsvägen blir fyrfilig och trafikljus trimmas in för bättre flöde

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj att göra flödeshöjande åtgärder på Korsnäsvägen där bland annat en sträcka byggs om till fyfilig, att överfarter justeras, trafikljusen trimmas in och testresenär på cykel eller buss införs.

Beslutet om flödeshöjande åtgärder på Korsnäsvägen slutade i en votering med rösterna sju för och fyra mot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lade ner sina röster.

– När vi träffar Faluborna och vid våra undersökningar har det visat sig att trafikproppen och den irritation den förorsakar är en av de absolut viktigast frågorna som måste lösas. Nämnden beslutade att genomföra åtgärdspaket 3, och dessutom att föreslå kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd samt att uppdra åt förvaltningschefen att omgående påbörja projektering och upphandling av åtgärdspaket 3, säger Peter Sjölund (M) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Åtgärdspaket 3 innebär bland annat att man både bygger om en sträcka av Korsnäsvägen till fyrfilig, gör om överfarter, sätter upp ett trafikljus vid passagen vid Tiskenviadukten, trimmar in trafikljus och inför testresenär på buss eller cykel. En kostnad på cirka 14,9 miljoner kronor (se nedan).

Hur ser du på Falu kommuns egen rapport som pekar på att en ombyggnation av Korsnäsvägen, kan förflytta och förvärra trafikpropparna vid exempelvis Gruvgatan?

– Jag delar inte den uppfattningen. Vi kommer inte bara att bygga om utan även trimma trafikljusen för bättre flöde. I Stockholm har man till exempel infört adaptiva trafikåtgärder (trimmat trafikljusen) vid ett antal större gator, vilket visas sig ha nedbringat utsläppen med 7 procent och kötiderna med 19 procent, säger Peter Sjölund.

Hur ser du på kritiken att Falu kommun måste tänka mer hållbart och inte öppna för mer biltrafik?

– Det är en ensidig kritik utan hänsyn till helhetsbilden. Vi ställer inte trafikslagen mot varandra som skett tidigare utan vi arbetar för att optimera för samtliga transportsätt. Vi har ökat takten på utbyggnad av gång- och cykelvägar och Falun ligger nu på topp 10 procent av 292 kommuner vad gäller antal meter gång- och cykelväg per kommuninnevånare. Vi kommer även att öka budgeten med 30 procent för säkra skolvägar och cykelplanen. För de som väljer kollektivtrafik så måste vi förenkla för busstrafiken att ta sig fram till Knutpunkten och Resecentrum. Vi kommer även enligt åtgärdspaket 1 (se nedan) att föra en kampanj för cykel och kollektivtrafik som alternativ till att ta bilen. En annan viktig och nödvändig aspekt är att vi har cirka 4500 stycken prio-1 -transporter och dagens trafiklösning är inte anpassad för ”blåljustrafik”, säger Peter Sjölund.

Richard Holmqvist (MP) 2:e vice orförande i nämnden, tycker att beslutet är ansvarslöst:

– Att tiderna är korta bekräftas i den nya utredningen, utförd av Falu kommun och Sweco, daterad 2024-04-29. I den senare rapporten finns också uppgifter om möjliga tidsvinster för genomförande av de fyra åtgärdspaket som utredningen har tagit fram. Det visar sig då att skillnaden i tidsvinst mellan paket 1 (se nedan), som Miljöpartiet föreslog på mötet (och som förvaltningen rekommenderar), och paket 3 som nämndens majoritet yrkade på, handlar om sekunder. Skillnaden i kostnad är ca 12 miljoner. Det finns mycket bättre användning av Falu kommuns begränsade resurser än till att korta dessa redan korta tider! Det är också stor risk att åtgärder för att öka framkomligheten för bilar lockar till mer biltrafik vilket i sin tur ökar de klimatpåverkande utsläppen. Det är ansvarslöst! säger Richard Holmqvist.

Den 30 maj tas frågan upp i kommunstyrelsen.

Olika åtgärdspaket för Korsnäsvägen

Åtgärdspaket 1: Åtgärder för att minska resandet med bil samt trimningsåtgärder. Bland åtgärderna föreslås att testresenär på cykel eller buss genomförs samt trimning av trafiksignaler och justering av befintliga passager. Paketet uppskattas kosta cirka 3,1 miljoner kronor.

Åtgärdspaket 2: Sträckan mellan Stationsrondellen och Promenaden föreslås breddas till fyrfiligt. Vid Stationsrondellen föreslås passagen över Korsnäsvägen byggas om till upphöjd passage samt att passagen över Södra Stationsgatan rätas ut. Paketet uppskattas kosta cirka12,9 miljoner kronor.

Åtgärdspaket 3: En kombination av åtgärdspaket 1 och 2. Paketet uppskattas
kosta cirka 14,9 miljoner kronor.

Åtgärdspaket 4: Hela sträckan mellan Regementsvägen – infarten till Knutpunkten föreslås breddas till fyrfiligt. Samtliga passager längs sträckan görs upphöjda. Paketet uppskattas kosta cirka 40,7 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad 2024-05-21