Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Snödagbok

På den här sidan får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning.

Karta för vinterväghållning kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har.

Se vanliga frågor på sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

Vill du göra oss uppmärksamma på något som gäller halkbekämpning eller snöröjning så kan du gå via appen Felanmälan väg och park.

Dagboken

Söndag 5 mars

Sandning av gång- och cykelvägar.

Fredag 3 mars

Planerade åtgärder idag: moddplogning och sandning på villavägnätet, centrum. Sandning gång- och cykelvägar.

Onsdag 1 mars

Sandning gång- och cykelvägar samt bussfickor kl 10.00.

Tisdag 28 februari

Halkbekämpning på prioriterade vägnätet utfördes natten till idag, tisdag.

Torsdag 23 februari

Från morgonen; gång- och cykelbanor samt det prioriterade vägnätet plogas. Även halkbekämpning startar av det prioriterade vägnätet. Cirka klockan 14:00, plogning av villagator och halkbekämpning av gång- och cykelbanor.

Tisdag 21 februari

Det prioriterade vägnätet saltades innan snöfall, med start klockan 01.00. Plogning med alla resurser när snöfallet slutat klockan 07.30, prioriterade vägnätet, gång- och cykelbanor och villagator.

Måndag 20 februari

Nu utförs plogning av det prioriterade vägnätet, villagator, och gång och cykelbanor. Sandning på gång- och cykelbanor, parkeringar och gågator.

Tisdag 14 februari

Det prioriterade vägnätet saltas förebyggande inför att temperaturen faller för att förhindra återfrysning av våta vägbanor. Åtgärd påbörjad klockan 18.00.

Måndag 13 februari

Saltning av priovägnätet inför temperaturfall med våta vägbanor.

Måndag 13 februari

Prionätet saltas under tidiga morgonen.

Fredag 10 februari

Priovägnätet saltas under morgonen för att bibehålla god friktion.

Torsdag 9 februari

Priovägnätet saltas förebyggande inför regn under natten. Start Klockan 19. Det prioriterade gång- och cykelnätet så kompletteras halkbekämpningen under natten.

Måndag 30 januari

Vi har saltat det prioriterade vägnätet. Vi är även ute och river is mot kantsten för att skapa en bredare väg.

Torsdag 26 januari

Vägarna inspekterades för eventuell underkylning kl 01, men vid tillfället var det god
friktion och ingen isbildning.

Saltning utfördes under tidig morgon då nederbörd avtagit och en underkylning skett.

Onsdag 25 januari

Vi är ute och river bort isen på gång- och cykelvägarna inom det prioriterade vägnätet och kommer att sanda på gång- och cykelvägarna samt bostadsgator när temperaturen blir kallare.

Måndag 23 januari

Under kvällen utfördes saltning på grund av. plötslig nederbörd i form utav regn på kalla vägbanor. Även sandning utfördes på priovägnät, gågator centrum samt bussfickor.

Torsdag 19 januari

Under kvällen och natten till fredag sker halkbekämpning av prioriterade vägnätet, gång- och cykelvägar och gator.

Onsdag 18 januari

Idag plogar vi och halkbekämpar gång- och cykel-vägar och prioriterade vägnätet.

Måndag 16 januari

Halkbekämpning med saltlake på prioriterade vägnätet (A1) pågår.

Söndag 15 januari

Plogning av alla gator har utförts både lördag och söndag.

Lördag 14 januari

Plogning av alla gator har utförts både lördag och söndag.

Torsdag 12 januari

Vi är ute och river is på villagator. Påbörjar sandning av villagator efter lunch.

Tisdag 10 januari

Vi kommer att börja ta bort snöhögar och snövallar under det närmaste dygnet. Det är även resurser ute och river is på gator i centrum och i villaområden.

Måndag 2 januari

Prio vägnätet samt gång och cykelvägarna snöröjs från klockan 10.00. Så även villaområden samt Centrum.

Fredag 2 december

Vi har halkbekämpat det prioriterade vägnätet (A1) under morgonen 2/12.

Tisdag 22 november

Utkallade klockan 3.30. Prionätet snöröjs och halkbekämpas. Centrum halkbekämpas. Gång- och cykelvägarna snöröjs och halkbekämpas. Villaområdena halkbekämpas.

Måndag 21 november

Det har kommit en del snö och sedan klockan 4.00 på måndagsmorgonen plogas och halkbekämpas prionätet samt de centrala delarna av Falun.

Söndag 20 november

Saltning påbörjad klockan 7.00 för att förebygga fastfrysning av nederbörd som kommer under dagen.

Fredag 18 november

Vintern lär vara på väg nu i helgen, så vi sandar alla gång- och cykelbanor samt gågatorna i centrum i förebyggande syfte.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster.

Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring (ikon med punktlista)
 • Välja vilka lager som du vill se (ikon med tre fyrkanter på varann)
 • Välja bakgrundskarta (ikon med fyra små fyrkanter)
 • Få information om och hjälp med kartan (ikon med frågetecken)

Kartan uppdateras löpande.

Så visas prioritet av gator

Prioritet 1: Mörkblått

 • Mörkblå heldragen linje (bilvägar)
 • Mörkblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mörkblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 2: Mellanblå

 • Mellanblå heldragen linje (cykelväg)
 • Mellanblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mellanblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 3: Ljusblå

 • Ljusblå heldragen linje (lokalgata)
Sidan uppdaterad 2023-03-06