Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillstånd för att schakta och gräva

Om du ska utföra någon form av arbete i allmän mark måste du först söka tillstånd hos kommunen.

Är du ledningsägare, entreprenör eller konsult?

För att utföra arbete i allmän mark krävs dels ett schakttillstånd och dels en
godkänd trafikanordningsplan. Vi behöver ha din ansökan och den ifyllda
trafikanordningsplanen minst två veckor före arbetets planerade startdatum. I
dokumentet nedan finner du information och vägledning om bl.a. regelverk och
ansvarsfördelning.

Arbetsprocess för ledningsarbeten i Falu kommun Pdf, 3.9 MB.

Upprätta trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen innehåller fakta om gatuarbetet och hur det ska märkas ut, till exempel vilka vägmärken som ska användas samt om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, exempelvis sänkt hastighet.

Du ska alltid upprätta och bifoga en trafikanordningsplan med schaktansökan. Falu kommun är väghållare och granskar och godkänner trafikanordningsplanen. Du skriver ut blanketten, fyller i och bifogar den med schaktansökan.

Trafikanordningsplan för väg- och ledningsarbete - blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelsamling TA-planer

Handbok för arbete på väg Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om schakttillstånd och beställ återställningsarbeten

Du ansöker om schakttillstånd genom att fylla i uppgifterna i webbformuläret nedan. Glöm inte att bifoga upprättad trafikanordningsplan och eventuella kartor som bilagor. Du får svar via e-post inom två veckor. Du kommer även att få ett e-postmeddelande när det är dags att beställa återställningsarbete för det aktuella schaktarbetet.

Sök schakttillstånd och beställning av återställningsarbeten - webbformulär för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar för schaktarbeten i allmän mark Word, 1.1 MB.

Återvinning av schaktmassor

Här kan du läsa när det är tillåtet att återvinna schaktmassor och när det kan behövas anmälan eller tillstånd,

Återvinning av schaktmassor

Områdesindelningarna för Falu tätort

Kommunen är uppdelad i olika områden. Områdesindelningarna för Falu tätort kan du se på kartan. Danholn är område 7. För övriga områden, utanför Falu tätort, kontakta väghållningsansvarig.

Karta för områdesindelningar i Falu tätort Pdf, 828.1 kB.

Schaktarbete inom fornlämningsområde

Här kan du ladda ned länsstyrelsens blankett som du ska använda om du planerar för schaktarbete inom fornlämningsområdet i Falu tätort.

Ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schaktarbete inom område förorenat av gruvmetaller

Falu kommun har tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken. Här kan du ta del av riktlinjer för markarbeten vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden.

Riktlinjer för markarbeten i förorenade områden

Grävsam

Grävsam är ett planerings- och samarbetsforum för ledningsägare, kommunen och
övriga instanser som kan behöva konsulteras vid ledningsarbeten, exempelvis
Länsstyrelsen. Grävsammöten hålls ca 7 gånger per år och det är kommunen som
kallar till mötena. Planerar du för en schakt och ett ledningsarbete där
information till, eller samordning med, andra aktörer kan vara värdefullt kan du
deltaga vid ett Grävsammöte. För att bli inbjuden meddelar du ditt intresse via
Falu kommuns kontaktcenter, telefon: 023 - 830 00, e-post: kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2023-02-28