Gör din röst hörd - var med och påverka Falun!

UNIK (Ungt nutida inflytande i kommunen)

Falun vill bli bättre på att ta tillvara ungas idéer och engagemang. Våra politiker ska bli bättre på att förstå ungas behov och ge unga en möjlighet att vara med och påverka.

Hälsinggårdsskolan kommer att vara först ut med att testa ett nytt sätt att påverka kommunen.

Vi använder oss av metoden UNIK.

Vad är UNIK?

UNIK är ett sätt att jobba för att fler unga ska komma till tals.

Metoden går ut på att alla unga är olika mycket intreserade av samhällsfrågor, men oavsett hur intresserad du är, har du rätt att bli hörd och att påverka samhället du lever i.

Oftast är det de som redan är politiskt aktiva som blir tillfrågade när politiker vill ha dialog med unga. Men de redan politiskt aktiva är nästan bara en tjugondel (6 %) av alla ungdomar.

Därför ska en åsiktspanel helst vara en blandning av de som redan är intresserade av samhällsfrågor och de som är mindre eller inte alls intresserade.

UNIK i Falun

UNIK i Falun ska vara en kanal mellan ungdomar och kommunens politiker. Den kommer att bestå av en fysisk panel och en sms-panel.

Du som är med får frågor direkt från de som styr kommunen. Den fysiska panelen kommer att träffas på plats i skolan. I sms-panelen svarar du på frågor efter skoltid.

Hur fungerar sms-panelen?

Om du är med i sms-panelen får du under ett år ca 5-10 frågor via SMS som du lätt kan svara på. Det är antingen ja/nej frågor, skalfrågor 1-5, eller att du får skriva ett kort eget svar.

Exempel på hur en fråga kan se ut:
Hur väl trivs du i Falun?
1 = inte alls 5 = Mycket bra

Så här gör du

Vi vill att du först tar ställning till vilken engagemangstyp du är. Det gör du genom att gå in på "Vilken färg är du?" nedan.

Utifrån grupperna kommer skolan sedan att erbjuda en del av er elever att få vara med i den fysisk panelen.

Alla kan vara med i sms-panelen!

Vilken färg är du?