Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ung tjej med händer på dator.

Digitalisering av skolan

Digitaliseringen av skolan är en del av digitaliseringen av hela samhället.

Olika perspektiv

Man kan se på digitaliseringen av skolan ur flera olika perspektiv beroende på vilken eller vilka olika relationer man har till skolan.

Samhällsperspektivet

Skolan är en av samhällets största och viktigaste delar. Det är inte bara så att det är Sveriges största arbetsplats, det är också obligatorisk för alla barn från sju års ålder tills man har fullgjort sitt nionde år.

Det finns variationer mellan skolformer, se information på Skolverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I praktiken går också de flesta elever någon form av gymnasial utbildning och många fortsätter också till högre studier.

I skolan bearbetas och formas många av de ideer som kommer att utveckla samhället vidare. Digitaliseringen av skolan blir ur detta perspektiv viktig därför att samhället påverkar och påverkas av hur skolan utvecklas.

Medborgarperspektivet

Som samhällsmedborgare är skolan en viktig faktor även om man inte har barn som går i skolan eller att man på något sätt har med skolan att göra i sitt dagliga arbete. Skolan utvecklar och undervisar morgon­dagens medborgare, därför påverkar skolan alla människor i samhället.

Kan jag idag kommunicera med skolan så att jag kan ta del av vad som händer där? Kommer jag i morgon att kunna kommunicera med de nya medborgarna när de lämnar skolan och går ut i samhället?

Användarperspektivet

För oss som individer är digitalisering idag en förutsättning för att vi ska kunna ta del av viktiga flöden av information och att själv vara aktiv i kommunikation med andra. Digitalisering är inte detsamma som digitala verktyg som telefoner, plattor eller datorer. Digitalisering innebär att kunna kommunicera och det kan också liknas vid ett språk eller ett sätt att göra saker på.

Organisation av digitaliseringen av skolan

Digitalisering av skolan är i full gång. Vi har en organisation som börjar i klassrummet eller på avdelningen i förskolan och som går genom organisationen ända upp till barn- och utbildningsnämnden.

Sidan uppdaterad 2018-05-14