Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som leker i ett tält

Ändra avgiftsnivå för vistelsetid

Vistelsetiden påverkar avgiftsnivån

I Falu kommun betalar du som är arbetssökande eller föräldraledig en lägre avgift för ditt barn. Om ditt barn redan har en placering och din arbets- eller föräldrasituation förändras, är det viktigt att du lämnar in blanketten ”Ändring av avgiftsnivå” till oss i god tid, för att få den lägre avgiften.

Senast månaden innan förändringen ska ske måste din skriftliga anmälan vara hos Barn- och utbildningsförvaltningen.

De avgiftsnivåer som finns är:

  • Över 15 timmar för arbetande eller studerande.
  • 15 timmars placering för föräldralediga med annat barn.
  • 25 timmars placering för arbetssökande.
  • 15 timmars placering för barn 3-5 år kallas allmän förskola. Placeringen är kostnadsfri från höstterminen det året barnet fyller tre år. Allmän förskola finns under grundskolans terminer och barnen är lediga på alla skollov. Denna placering ansöks om via blanketten Ändring av avgiftsnivå.

Beräkna din avgiftsnivå och rätt till vistelsetid (PDF)PDF

Ändra avgiftsnivå för vistelsetid via blankett

Observera att kommunen inte skickar en bekräftelse på inkommen ändring.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Om du har missat att lämna in en anmälan om eller ändring av vistelsetid och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering. Om du har missat att lämna in en anmälan om eller ändring av vistelsetid och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

Sidan uppdaterad 2020-02-24