Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Registrera barnschema, frånvaro och ledighet

Vad betyder registrera barnschema?

Du kan via en e-tjänst registrera ett schema där du meddelar förskolan vilka tider du som vårdnadshavare kommer att hämta och lämna dina barn.

För att förskolan ska kunna planera sin verksamhet vill vi att du registrerar ditt schema senast tre dagar innan tiderna ska gälla.

Registrera frånvaro

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare också meddela frånvaro som exempelvis vid sjukdom eller när barnet planeras vara ledig.

För att meddela förskolan ledighet inom spärrtiden på tre dagar används istället SMS-tjänsten.

Instruktionsvideo

Registrera barnschema, frånvaro och ledighet

Via vår e-tjänst

Denna tjänst kräver BankID – Logga inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Observera att Förskolorna Hellbergs väg, Jungfrun och Karlberg använder inte denna tjänst för registrering av barnschema.)

Via appen Tieto Edu

Du kan registrera schema och meddela frånvaro och ledighet via gratisappen Tieto Edu. Den finns för nedladdning på både iPhone- och Android-mobiler och du kan installera den via respektive telefons app-butik.

Hjälp och stöd

Guide: Tieto Edu Barnschema (PDF)PDF
Guide: Tieto Edu Frånvaro (PDF)PDF

Vanliga frågor och svar

 • Fråga: Kan jag använda tjänsten för barn som går på fritids?

  Det är riktigt att du också ser barn som har en placering på något av kommunens fritidshem, men det är inte säkert att du kan använda tjänsten för att registrera tider för hämtning och lämning. Kontrollera med fritidshemmet om de använder tjänsten eller registrerar tider på annat sätt.
 • Fråga: Kan jag använda meddelandefunktionen för att skicka information till förskolan?

  Meddelandefunktionen är idag endast till för systemmeddelanden i form av notiser som påminner dig som vårdnadshavare när det är dags att lägga ett nytt barnschema samt meddelanden om nya händelser kring barnets placering. Då tjänsten fortfarande är under uppbyggnad så kommer fler funktioner att lanseras framöver.
 • Fråga: Hur gör jag för att registrera fler tider under en och samma dag eller tider över natten?

  Om du som vårdnadshavare har barn placerade på en förskola med barnomsorg dygnet runt, så kan du meddela tider i fler än ett tidsspann. Efter att du har lagt in ett tidsspann kan du lägga till ytterligare tidsangivelser genom att trycka på plusknappen i fönstret. Du får då en extra rad att registrera tider på. Om barnet stannar tills nästa dag på en nattöppen förskola registreras dock det nya dygnets tider på nästkommande dag (exempelvis 19.00-23.59 på dag 1 och 00.01 - 07.00 på dag 2).
 • Fråga: Jag saknar knappen för barnschema i appen, men jag ser funktionerna för frånvaro och meddelanden. Varför?

  Om det gått några dagar sedan barnet började förskolan och du som vårdnadshavare fortfarande inte ser knappen för barnschema i appen, så kan det finnas ett bakomliggande fel i registreringen av placeringen. Detta kan ske exempelvis om barn och vårdnadshavare inte har samma adress. Gör en felanmälan så kommer vi att kontrollera så att uppgifterna stämmer och kontakta dig för uppföljning.
Sidan uppdaterad 2020-08-12