Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Välj kommunal grundskola

Val till kommunal grundskola i Falu kommun görs via en blankett som du som vårdnadshavare fyller i och skickar till Barn- och utbildningsförvaltningen. Adressen finns på blanketten.

Enligt skollagen är huvudregeln att en elev ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Undantag från huvudregeln får göras om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (Skollagen 2010:800, 10 kap. 30 §).

Valperioder och allmänna villkor

Val av skola inför nytt läsår sker inom respektive valperiod:

  • Förskoleklass: 15 november – 15 december.
  • Årskurs 7: 1 januari – 1 februari.

Skolbyte inom skolkommunen Falun sker vid:

  • Höstterminsstart.
  • Vårterminsstart.
  • Vecka 10.
  • Vecka 45.

Skolplacering från annan huvudman sker löpande

Allmänna villkor vid ansökan om skolplacering eller skolbyte

  • Ansökan ska vara inlämnad minst fjorton dagar innan önskat placeringsdatum för att, om möjligt, kunna tillgodoses.
  • Ansökan administreras tidigast en månad innan önskat placeringsdatum.

Välj kommunal grundskola via blankett

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2019-03-14