Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övriga blanketter och formulär (Grundskola)

Godkännande av bildpublicering

Falu kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten via t ex. webbsidor och informationsbroschyrer. För att få publicera bilder behövs enligt personuppgiftslagen samtycke av berörd person. 

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 310.4 kB.

Ledighetsansökan

Ledigheter för elever hänvisas till skolloven. Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 224.7 kB.

Modersmålsundervisning

Om du som vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan eleven i skolan ha rätt till modersmålsundervisning. I blanketten finns ytterligare information om vilka rättigheterna är.

Ansökan om modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 220.3 kB.

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 174.3 kB.

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

För grundskoleelev som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 205.8 kB.

Uppskjuten skolplikt

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 200.6 kB.

Utskrivning från den kommunala grundskolan

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 237.1 kB.

Tidigare skolstart

Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet men ingen rättighet.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutföra utbildningen inom grundskolan

Elev i grundskolan, den anpassade grundskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan. Eleven har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform.

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 192.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-01