Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övriga blanketter och formulär (Grundskola)

Godkännande av bildpublicering

Falu kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten via t ex. webbsidor och informationsbroschyrer. För att få publicera bilder behövs enligt personuppgiftslagen samtycke av berörd person. 

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Ledighetsansökan

Ledigheter för elever hänvisas till skolloven. Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Anmälan om specialkost och anpassade måltider

Information och ansökningsblanketter gällande specialkost och anpassade måltider. Ny ansökan ska lämnas inför varje hösttermin.

Ansökningsblankett – specialkost på grund av allergi, intolerans etcPDF

Ansökningsblankett – anpassade måltider av etiska/religiösa skälPDF

Ansökningsblankett – behovsanpassade måltider PDF

Information till vårdnadshavare om specialkost och anpassade måltiderPDF

Modersmålsundervisning

Om du som vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan eleven i skolan ha rätt till modersmålsundervisning. I blanketten finns ytterligare information om vilka rättigheterna är.

Anmälan om modersmålsundervisning (PDF)länk till annan webbplats

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF)länk till annan webbplats

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

För grundskoleelev som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Uppskjuten skolplikt

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Skolpliktens upphörande

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Utskrivning från den kommunala grundskolan

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2021-04-15