Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Välj kommunal grundskola

Allmänna villkor samt val till kommunal grundskola i Falu kommun görs via en blankett som du som vårdnadshavare fyller i och skickar till Barn- och utbildningsförvaltningen. Adressen finns på blanketten.

Enligt skollagen är huvudregeln att en elev ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola, Skollagen 2010:800, 10 kap 30 §.

Välj kommunal grundskola via blankett

Blankett för utskrift (PDF)PDF

Valperioder

Val av skola inför nytt läsår sker inom respektive valperiod:

  • Förskoleklass: 15 november – 15 december.
  • Årskurs 7: 1 januari – 1 februari.

Skolbyte inom skolkommunen Falun

Av skolorganisatoriska skäl beslutas elevens skolbyte vid fyra tillfällen under läsåret. Inför varje tillfälle ska ansökan inlämnas senast enligt datum nedan. De ansökningar som inkommer senare än nedanstående inlämningsdatum administreras inför nästa tillfälle för skolbyte.

Ansökan administreras från och med en månad innan önskat tillfälle för skolbyte förutom vid höstterminsstart då administrationsdatum är 16 juni. Besked om skolplacering erhålls i normalfallet inom 14 dagar från administrationsdatum.

  • Höstterminsstart: 15 juni
  • Vecka 45: 15 oktober
  • Vårterminsstart: 15 december
  • Vecka 10: 15 februari

Skolplacering från annan kommun (nyinflyttad elev)

Ansökan om skolplacering för nyinflyttade elever till skolkommunen Falun sker kontinuerligt under läsåret. Ansökan bör vara oss tillhanda en månad innan önskat datum för skolplacering. För deltagande i första urvalet av placering i skolvalet inför höstterminstart ska ansökan vara oss tillhanda senast 15 juni.

Ansökan administreras från och med en månad innan önskad skolplacering förutom vid höstterminsstart då administrationsdatum är 16 juni. Besked om skolplacering erhålls i normalfallet inom 14 dagar från administrationsdatum.

Sidan uppdaterad 2020-02-24