Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Välj kommunal grundskola

Val till kommunal grundskola inför nytt läsår görs via e-tjänst inom respektive valperiod. Information publiceras i god tid på respektive informationssida innan valperioden infaller.

Välj kommunal grundskola inför förskoleklass

Valperiod: 15 november – 15 december

Läs mer om val av skola inför förskoleklass

Välj kommunal grundskola inför årskurs 7

Valperiod: 16 december - 1 februari

Läs mer om val av skola inför årskurs 7

Placeringsskola

Enligt skollagen är huvudregeln att en elev ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola, Skollagen 2010:800, 10 kap 30 §.

Ange adress för att söka efter placeringsskola utifrån område. Öppna kartan i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbyte inom skolkommunen Falun

Av skolorganisatoriska skäl beslutas elevens skolbyte vid fyra tillfällen under läsåret. Inför varje tillfälle ska ansökan vara oss tillhanda enligt datum nedan vilket även är administrationsdatum.

  • Höstterminsstart: 1 juni
  • Vecka 45: 1 oktober
  • Vårterminsstart: 1 december
  • Vecka 10: 1 februari

Välj eller byt kommunal grundskola

Blanketten används vid:

  • val av förskoleklass utanför valperioden
  • val av grundskola inför årskurs 7 utanför valperioden
  • byte av skola inom kommunen
  • skolplacering från annan kommun eller annat land

Blankett för utskrift (PDF) Pdf, 518.9 kB.

Skolplacering från annan kommun/annat land (nyinflyttad elev)

Skolplacering för nyinflyttad/nyanländ elev till skolkommunen Falun beslutas löpande under läsåret utifrån ansökan.

Ansökan bör vara kommunen tillhanda två månader innan önskat datum för skolplacering. Detta gäller dock ej vid ansökan till höstterminsstart då ansökan ska vara oss tillhanda 1 juni för deltagande i första urvalet av placering i skolvalet.

Administrationsdatum är ansökans ankomstdatum men tidigast två månader innan önskad skolplacering förutom vid ansökan till höstterminsstart då administrationsdatum är 1 juni.

Besked om skolplacering erhålls i normalfallet inom 14 dagar från administrationsdatum. Längre handläggningstid om ansökan inlämnas under sommaren.

Sidan uppdaterad 2023-11-15