Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansökningsformulär Ljungbergsfonden

Ansökan om stipendium ur Stiftelsen Disponent Erik Johan Ljungbergs utbilningsfond för elever som studerar på Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet.

I och med ansökan ger du också samtycke till hantering av dina personuppgifter enligt GDPR. Informationen i ansökningsformuläret sparas på webbplatsen och kan ses av behöriga administratörer i syfte att behandla din ansökan. Efter att din ansökan behandlats tas informationen bort ur datasystemet och beviljade anslag lagras i ett centralarkiv.

Om du har frågor kan du vända dig till Solveig Blom, Tina Svens (Kristinegymnasiet) eller Linn HansolsMalin Persson (Lugnetgymnasiet).


Sista anmälningsdag är den 14 maj klockan 23.59.
Sökande
Sökande


 
Ansökan avser:
1) För högskole- och universitetsstudier inom teknik eller naturvetenskap 3 år eller längre **
Stipendiet kan sökas av elever i avgångsklasser (årskurs 3) vid tekniska och naturvetenskapliga program i Faluns kommunala gymnasieskola. Eleven ska vara behörig till högskolestudier inom teknik eller naturvetenskap samt uppvisat mycket goda studieresultat. ***
Jag har för avsikt att söka följande eftergymnasiala utbildningar:

2) Uppmuntran för goda studieresultat ***
Stipendiet kan sökas av elever i avgångsklass (årskurs 3) vid samtliga program i Faluns kommunala gymnasieskola. Eleven skall ha visat goda studieresultat utifrån egna förutsättningar.

Ofullständigt ifylld eller sent inlämnad blankett beaktas ej. Genom att du skickar in blanketten försäkrar du på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.

 

* Obligatoriska fält.

** Stipendier enligt punkt 1 utbetalas efter att intyg lämnats om att studierna påbörjats senast höstterminen 5 år efter studentexamen. Stipendier på 2x10 000 kr sker andra utbetalningen senast 6 år efter avslutad studentexamen.

*** Med goda studieresultat menar vi att eleven uppvisar bra betyg samt visar stort engagemang inom några av följande områden: programmål, karaktärs-/gymnasiegemensamma ämnen, samhällsfrågor och/eller skolans värdegrund. Elevens insats skall även berika skolarbetet för andra elever.

Sidan uppdaterad 2021-04-14