Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övriga blanketter och formulär (Gymnasieskolan)

Anmälan om specialkost och anpassade måltider

Information och ansökningsblanketter gällande specialkost och anpassade måltider. Ny ansökan ska lämnas inför varje hösttermin.

Ansökningsblankett – specialkost p g a allergi, intolerans etclänk till annan webbplats

Ansökningsblankett – anpassade måltider av etiska/religiösa skälPDF

Ansökningsblankett – behovsanpassade måltider PDF

Information till vårdnadshavare om specialkost och anpassade måltiderPDF

Ansök om ledighet

En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledighet beviljas.

Gymnasieskolan/gymnasiesärskola är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Om du vill vara ledig på tider när det inte är planerad ledighet, så behöver göra en skriftlig ansökan.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Godkännande av bildpublicering

Falu kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten via t ex. webbsidor och informationsbroschyrer. För att få publicera bilder behövs enligt personuppgiftslagen samtycke av berörd person. 

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Modersmålsundervisning

Om du som vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan eleven i skolan ha rätt till modersmålsundervisning. I blanketten finns ytterligare information om vilka rättigheterna är.

Anmälan om modersmålsundervisning (PDF)länk till annan webbplats

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för elever under 20 år i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om stipendium ur Algot Lagervalls fond via blankett

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om stipendium ur Hilda Dillströms minnesfond via blankett

Du som har anknytning till Svärdsjö kan söka medel ur Hilda Dillströms minnesfond. 

Blankett för utskrift (PDF)länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2020-07-22