Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker med lego

Ansök eller säg upp plats på kommunens förskolor eller familjedaghem

Välkommen till informationsträffar om förskoleklass!

Förskoleklassen är första steget i grundskolan. Syftet med verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassen bildar en egen skolform där skollagens kapitel 9 och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) styr verksamheten. Arbetet sker i nära kontakt med skolans övriga årskurser och fritidshem.

Du har själv möjlighet att genom en intresseanmälan påverka var ditt barn börjar i förskoleklass hösten 2019.

För dig som har frågor kring särskolans verksamhet eller önskar plats för ditt barn i särskolan, kontakta rektor för särskolan anette.ekskog@falun.se.

För att du ska få vägledning i ditt beslut bjuder skolorna in till informationsträffar. Här får du chansen att ställa frågor och bilda dig en uppfattning om verksamheten. Tiden i förskoleklass är betydelsefull för ditt barn, så det är viktigt att det känns rätt.

Om du behöver tolk på informationsträffen, meddela skolan i god tid.

Varmt välkommen!

Gustaf Malmberg
Grund- och grundsärskolechef

Omfattning

Förskoleklassen omfattar minst 20 timmar i veckan. Varje skola avgör hur tiden fördelas över dagarna.

Anmälan

Bifogad anmälningsblankett skickas senast den 14 december 2018 i bifogat svarskuvert. Detta gäller om du önskar plats i förskoleklass på en kommunal skola.

Fritidshem

För dig som har behov av omsorg före och efter skoldagen finns avgiftsbelagda fritidshem. Fritidshemmen är öppna från vecka 32.

Skolskjuts

Barn i förskoleklass är berättigade till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola som tillhör upptagningsområdet är 2 km eller mer.

Förskoleklass inför hösten 2019

Inför valet av skola inbjuder skolorna till informationsmöten enligt nedan.

Aspebodaskolan

Lotta Arenvall, 023-826 25, lotta.arenvall@falun.se
3 december kl. 18:00,
Förskoleklass, plan 1

Bjursåsskolan

Tim Guinane, 023-821 05, tim.guinane@falun.se
28 november kl. 18:00
Bjursåsskolan F-6, studiehallen

Björkhagsskolan

Ingela Björk, 023-815 82. ingela.bjork@falun.se
28 november kl. 18:00
Björkhagsskolans förskoleklass

Danholnsskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
21 november kl. 18:00
Danholnsskolans matsal

Främbyskolan

Sanna Mattsson, 023-823 01, sanna.mattsson@falun.se
4 december kl. 18:00
Främbyskolans matsal

Gruvrisskolan

Niklas Almgren, 023-824 17, niklas.almgren@falun.se
21 november kl. 18:30
Gruvrisskolans matsal

Grycksboskolan

Tim Guinane, 023-821 05, tim.guinane@falun.se
26 november kl. 18:00
F-klassens lokal/Fritids

Hosjöskolan

Daniela Johansson, 023-821 13, daniela.johansson@falun.se
29 november kl. 18:00
Hosjöskolans konferensrum

Hälsingbergsskolan

Peter Gehlin, 023- 826 45, peter.gehlin@falun.se
21 november kl. 18:00
Hälsingbergsskolans matsal

Hälsinggårdsskolan

Tomas Jönsson, 023- 827 25, tomas.jonsson@falun.se
20 november kl. 18:00
Förskoleklassens lokal

Liljansskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
22 november kl. 18:00
Liljansskolans matsal

Linghedsskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
26 november kl. 18:30
Linghedsskolans entré

Montessoriskolan

Marie Linder 023-820 84, marie.linder@falun.se
27 november kl. 18:00
Montessoriskolan, förskoleklassens klassrum

Rönndalsskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
27 november kl. 18:30
Rönndalsskolans matsal

Slättaskolan

Christopher Granberg 023-824 43, christopher.granberg@falun.se
27 november kl. 18:00
Samlaren

Sundbornsskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
26 november kl. 18:00
Sundbornsskolans matsal

Sågmyraskolan

Tim Guinane, 023-821 05, tim.guinane@falun.se
29 november kl. 18:00
Fritids lokal

Södra skolan

Lotta Arenvall, 023-826 25, lotta.arenvall@falun.se
28 november kl. 18:00
Förskoleklassens lokal

Tegelbruksskolan

Kerstin Hindriks, 023-829 57, kerstin.hindriks@falun.se
28 november kl. 18:00
Förskoleklassens klassrum

Toftaskolan

Ingela Björk, 023-815 82, ingela.bjork@falun.se
26 november kl. 18:30
Toftaskolans matsal

Vikaskolan

Peter Gehlin, 023-826 45, peter.gehlin@falun.se
29 november kl. 18:30,
Vikaskolan (gamla Nygården)

Östra skolan

Ingrid Stenvall, 023-826 10, ingrid.stenvall@falun.se
22 november kl. 18:00
Östra skolans matsal

Ansökan och placering

Platsgaranti

Du ansöker om plats till ditt barn på förskola eller familjedaghem senast fyra månader innan önskat startdatum för att platsgarantin ska gälla.

Platsgaranti innebär att ditt barn efter fyra månader i kö är garanterad plats i någon kommunal förskola. Platsgarantin gäller inte för ansökan till familjedaghem och dygnet-runt verksamheten.

Hur ansöker jag om plats?

Vi ser helst att du gör din ansökan via webben, då får du också en bekräftelse på att din ansökning kommit till placeringsassistenterna.

Webbansökan görs via ett webbformulär som finns på kommunens självserviceportal. Du kommer till portalen genom att klicka på snabblänken nedan.

Serviceportalen: Webbaserade tjänster för förskolanlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare på olika adresser

Om ni är vårdnadshavare som inte bor på samma adress rekommenderar vi att ni hoppar över webbformuläret och gör ansökan i blanketten "Förskola och familjedaghem, blankett för ansökan". Även den finns att hämta under självserviceportalen.

Vad händer med min ansökan?

När ansökan inkommit ställs ditt barn i kö, som sorteras efter ansökningsdatum och barnets ålder. Ankomststämpel gäller som ansökningsdatum.

Omsorg på obekväm arbetstid

Behöver du omsorg på obekväm arbetstid finns det en kommunal förskola, förskolan Ugglevägen som erbjuder dygnet-runt placering för barn 1-12 år.

Säg upp plats

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola eller familjedaghem. Det gör du minst en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningen skickas till kommunens placeringsassistenter. När de har mottagit och registrerat uppsägningen skickar de en bekräftelse.

Hur säger jag upp en plats?

Du som har tillgång till kommunens inloggade e-tjänster kan göra uppsägningen där.

Du som inte har tillgång till inloggade e-tjänsterna gör uppsägningen via blankett. Länk till blanketten hittar du under Självservice som finns på varje förskolas sida.

Vid omplacering avslutas den gamla placeringen automatiskt dagen innan den nya placeringen påbörjas.

Flera vårdnadshavare

Finns det två vårdnadshavare är det viktigt att båda skriver under uppsägningen för att den ska vara giltig.

Om ditt barn har en placering med delad faktura och du vill säga upp din del av platsen är det bara du som ska göra uppsägningen.

Vad händer med min uppsägning?

Ditt uppsägningsdatum blir den dag placeringsassistenterna har tagit emot din skriftliga/ e-tjänst uppsägning. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Frånvaro utan anmälan

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst tre månader. Därefter sägs platsen upp av barn- och utbildningsförvaltningen.

Byte av förskola (omplacering)

Om du önskar flytta ditt redan placerade barn till annan kommunal plats gör du din ansökan om omplacering via webben, då får du också en bekräftelse på att din ansökning kommit till placeringsassistenterna.

Anmälan görs via ett webbformulär som finns på kommunens självserviceportal. Du kommer till portalen genom att klicka på snabblänken Självservice och blanketter som finns på varje förskola startsida.

Vårdnadshavare på olika adress?

För er vårdnadshavare som inte bor på samma adress rekommenderar vi istället att ni gör ansökan på blanketten "Omplacering" och inte webbformuläret.

Köregler

Omplaceringsansökningar placeras i kö på samma villkor som övriga barn. Platsgarantin (fyra månader) gäller inte för omplaceringar.

Så hanterar vi personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (PuLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ska den som har ett personregister informera de som registreras. Barn- och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister för att kunna administrera ansökningar, barnomsorgsavgifter, adresslistor med mera. Exempel på personuppgifter som registreras är: personnummer, namn, adress, telefonnummer. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i PuL.

Sidan uppdaterad 2018-11-07