Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Glatt barn i 2 års åldern.

Nya serviceformer och avgifter 2020

Från och med den 1 augusti 2020, genomför vi ändringar i serviceform och avgifter.

Detta är ett led i övergången till e-tjänst för kommunal verksamhet och för att underlätta överblicken för vårdnadshavare.

Nya serviceformer

Serviceformerna reduceras från de tidigare fem till tre nya. Serviceformerna som tidigare gällde för arbetssökande och föräldralediga har blivit borttagna. Det innebär att en del hushåll måste göra ett aktivt val av ny serviceform eftersom den nuvarande formen tas bort.

 • Förskoleplats – avgiftsbelagd
  Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn mellan 1-5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på förskolan beror på hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbetssökande (max 25 timmar).
 • Allmän förskoleplats – avgiftsfri
  Allmän förskoleplats behöver du ansöka om. Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn som är mellan 3-5 år. Platsen går att söka från och med höstterminens start det år barnet fyller 3. I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka men ej rätt till barnomsorg under skollov. Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider. Allmän förskoleplats kan inte sökas för delar av sommarlovet utan måste sökas för hela perioden. Ansökan ska inkomma senast sista maj för att gälla under hela sommarlovsperioden.
 • Fritidshemsplats – avgiftsbelagd
  Fritidshemsplatsen kan sökas för barn mellan 6-12 år där hushållet består av vuxna som arbetar eller studerar. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på fritidshemmet beror på hushållets arbetssituation.

Vem behöver ändra serviceform?

Du som uppfyller båda punkterna nedan behöver göra en ändring av serviceform:

 • Har barn som är födda 2015, 2016, 2017.
 • Har sökt eller har nuvarande serviceform av de två borttagna serviceformerna som arbetssökande eller föräldraledig.

Vad behöver du göra?

Du som har barn på en kommunal verksamhet – gå till sidan Ändra serviceform (tidigare "vistelsetid"). Där finns länkar och guide till hur du ändrar din serviceform.

Välj mellan förskoleplats eller allmän förskoleplats

I din nya ändring har du två val: avgiftsbelagd förskoleplats och allmän förskoleplats. Detta val av serviceform gäller för både förskola och familjedaghem. Om du inte gör ett val, kommer hushållet automatiskt att flyttas till den avgiftsbelagda förskoleplatsen.

Friskolor

Du som berörs inom fristående verksamhet behöver ta kontakt med din förskola eller familjedaghem.

Ny taxa för avgifter

Avgifterna och taxan, baseras på en procentsats. De nya procentsatserna gäller från och med 1 augusti 2020. Avgifterna baseras på en procentsats av hushållets sammanlagda inkomst. De som har maxtaxa berörs inte av detta.

Du som har lämnat din ansökan eller ändring före 18 juni 2020 kommer automatiskt att flyttas över på den nya taxan

Överblick – serviceformer och avgifter

I PDF-filen Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 79.8 kB, öppnas i nytt fönster. finns en matris som ger överblick över de nya serviceformerna och de nya avgifterna. Observera att serviceformen innefattar både förskola och familjedaghem.

Om uträkningen i matrisen

Uträkningen baseras på 2021 års inkomsttak: 50 340 kronor per månad och hushåll före skatt. Hushåll med en inkomst under 15 000 kronor betalar ingen avgift.

Sidan uppdaterad 2020-12-21