Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i lekpark

Familjedaghem

Kommunala familjedaghem

Välkommen till våra kommunala familjedaghem för pedagogisk omsorg!

Våra öppettider är vardagar klockan 06.00 till 18.30.

I Falun finns fyra kommunala familjedaghemsområden, de flesta dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem, men vi har också dagbarnvårdare som endast arbetar i en särskild lokal (Solbacken i Lumsheden).

Våra områden

  • Centrum
  • Hälsingberg-Hosjö-Kniva
  • Svärdsjö-Lumsheden

Familjedaghemmens organisation

Dagbarnvårdarna arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Demokratins grunder, de mänskliga rättigheterna och barnens lek, kreativitet och lärande präglar verksamheten.

Förskolechef leder tillsammans med förskolans rektorer, ett systematiskt kvalitetsarbete för att se till att alla barn lär och utvecklas utifrån gällande styrdokument. Som stöd till verksamheten finns specialpedagoger, en utvecklingspedagog, en utvecklingsstrateg och en lektor.

Fristående familjedaghem

Sidan uppdaterad 2019-09-23