Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som skrattar

Start av fristående förskola

Om du vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen.

Skyldigheter och ansvar

Kommunen är skyldig att godkänna fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet.

Kommunen är också skyldig att ge bidrag till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Bidraget beräknas efter samma grunder som fördelning av resurser till den egna verksamheten.

I fristående pedagogisk omsorg ges bidrag även för egna barn. Bidrag får däremot inte lämnas för fler egna barn än det antal andra barn som tagits emot.

Information och ansökan

Vänd dig till Kontaktcenter vid Falu kommun för information och ansökningsblankett. En avgift på 25 000 kr ska betalas i samband med ansökan om att starta ny fristående förskola. En avgift på 12 000 kr ska betalas i samband med ansökan om att utvidga befintlig förskoleverksamhet.

Efter att du sökt

När barn- och utbildningsförvaltningen har tagit emot ansökan utreds verksamhetens förut­sättningar att leva upp till ställda krav och därefter tar förvaltningen fram ett beslutsunderlag till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Sidan uppdaterad 2020-09-01