Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intressen. Under hösten har barnen på äldrebarnsavdelningarna haft stort intresse av pinnar vilket har resulterat i att mäta pinnar, göra pinntavlor.

De yngre barnen har stort intresse av alla olika stora maskiner som rör sig utanför förskolegården men även bygg och konstruktion. Treåringarna går också till skogen en dag i veckan med olika aktiviteter beroende på årstiden.

Skapande verksamhet

En teckning gjord av barn
Pyssel gjort av barn

Förskolan arbetar även med skapande verksamhet genom olika uttryckssätt som bild, rörelse, sång och musik. Men även samspel och kommunikation och att barnen genom sina tankar och åsikter får möjlighet att påverka sin situation på förskolan.

Förskolans miljö

Vi använder oss av både inne- och utemiljön i vår verksamhet. Innemiljön förändrar vi beroende på vilka barn vi har i grupperna. Våra gårdar består av både skog och öppen gräsmatta. Det finns många möjligheter till lek runt omkring på gårdarna, då det finns små naturliga rum, till exempel pilkoja och syrenberså.

Det finns även plats för både pulkabacke och isbana på vintern på avdelningarna Älgens och Skatans gårdshalva. På de yngre barnens gård finns det också en pulkabacke.

De två äldrebarnsavdelningarna går regelbundet till skogen varje vecka. Vi vill att barnen ska känna glädje av att vistas ute både på vår fina gård och i skogen.

Förskolans arbetsplan

De prioriterade utvecklingsområden som förskolan arbetar med är normer och värden, samspel och kommunikation, språklig utveckling och skogsverksamhet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera barn
Sidan uppdaterad 2020-03-12