Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn med pedagogisk material i skogen.

Vår verksamhet

I Slättaområdet arbetar vi med ett gemensamt tema som under hösten 2017 och våren 2018 är närmiljö. Förskolan arbetar på olika sätt med temat utifrån barnens tankar, intressen och ålder.

Skapande verksamhet

Isbitar i olika färger.
Barn som målar.

Förskolan arbetar även med skapande verksamhet genom olika uttryckssätt som bild, rörelse, sång och musik. Men även samspel och kommunikation och att barnen genom sina tankar och åsikter får möjlighet att påverka sin situation på förskolan.

Förskolans miljö

Vi använder oss av både inne - och ute miljön i vår verksamhet. Inne miljön förändrar vi beroende på vilka barn vi har i grupperna. Våra gårdar består av både skog och öppen gräsmatta. Det finns många möjligheter till lek runtomkring på gårdarna, då det finns små naturliga rum till exempel pilkoja och syren berså. Det finns även plats för både pulkabacke och isbana på vintern på avdelningarna Älgens och Skatans gårdshalva.

Avdelningarna Älgen och Grodan använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. Avdelningarna Ekorren och Skatan använder sig dels av gården och dels av skogen i sin verksamhet de vistas också mycket ute i alla väder. Vi vill att barnen ska känna glädje av att vistas ute både på vår fina gård och i skogen.

Förskolans arbetsplan

De prioriterade utvecklingsområden som förskolan arbetar med är normer och värden, samspel och kommunikation, språklig utveckling och skogsverksamhet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-05-18