Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Vår verksamhet

Vi arbetar med tema som går som en röd tråd i förskolorna i Slätta området. I temat arbetar vi projektinriktat där vi utgår från barnens intressen. Arbetssättet varierar även beroende på barnens ålder.

Förskolans miljö

Vi använder oss av både inne- och utemiljön i vår verksamhet. Innemiljön förändrar vi beroende på vilka barn vi har i grupperna. Våra gårdar består av både skog och öppen gräsmatta. Det finns många möjligheter till lek runt omkring på gårdarna, då det finns små naturliga rum, till exempel pilkoja och syrenberså.

Det finns även plats för både pulkabacke och isbana på vintern på avdelningarna Älgens och Skatans gårdshalva. På de yngre barnens gård finns det också en pulkabacke.

Förskolans arbetsplan

De prioriterade utvecklingsområdena som förskolan arbetar med förändras varje läsår. Vi utgår från den utvärdering som görs varje vårtermin när det bestäms vilka prioriterade utvecklingsområden som förskolan ska arbeta kring.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera barn
Sidan uppdaterad 2024-01-30