Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Högskolan Dalarnas byggnad i Falun en sommardag

Samverkan med Högskolan Dalarna

Förskolan Bäckehagen är en partnerförskola till högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot studenter på långpraktik två gånger per år. Vi har tre pedagoger som är verksamhetsförlagda utbildare och tar emot studenter från förskollärarutbildningen.

Så funkar samverkan

Studenterna är knutna till en förskola under hela sin utbildning och genomför där sin verksamhetsförlagda utbildning i fyra perioder om fem veckor vardera. Studenterna besöker även förskolan vid olika tillfällen för fältstudiedagar, för att göra observationer kring uppgifter de har från sin högskoleförlagda kurser.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på förskolan ges barnen möjlighet att vara med på olika aktiviteter som studenterna har ansvar för, vilket ingår i de uppgifter de har med sig från högskolan.

Förskollärarstudenter välkomnas

Välkommen till oss på förskolan Bäckehagen. På vår förskola finns det för närvarande två stycken verksamhetsförlagda handledare på två olika avdelningar. Vi ser att ni bidrar till att utveckla vår verksamhet och därför är ni en tillgång i våra arbetslag.

Arbetsmaterial från studenters arbete med barnen.
Barn och leksaker.

Foto: Inger Svensson

Målningar som sitter på väggen.
Sidan uppdaterad 2020-03-12